Η αυτοαξιολόγηση του σχολείου ως μορφή εκπαιδευτικής διακυβέρνησης: μια κριτική ανάλυση λόγων και πολιτικών (2010-2023)

Περίληψη

Η μελέτη αξιοποιεί μεθοδολογικά την ανάλυση λόγου για να εξετάσει και να αναλύσει κριτικά τους λόγους και τις πολιτικές για την αυτοαξιολόγηση του σχολείου, όπως εκφράστηκαν θεσμικά κατά την περίοδο 2010-2023 στο ελληνικό εκπαιδευτικό συγκείμενο. Κάθε προσπάθεια θέσμισης της αυτοαξιολόγησης του σχολείου στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, ανεξάρτητα από τις επιμέρους διαφοροποιήσεις στην εκφορά του θεσμικού λόγου και στον τρόπο εφαρμογής που προτείνεται, βασίζεται στην επιδίωξη/προώθηση συντονισμένης ομαδικής εργασίας για την επίτευξη κοινών στόχων, στην ενεργή δέσμευση των μελών του σχολείου για συνεχή προσωπική βελτίωση που οδηγεί στη συλλογική βελτίωση και στη μάθηση όλων και στη συστηματοποιημένη διάδοση πληροφοριών/ γνώσης ως βέλτιστων πρακτικών προς αξιοποίηση σε όλο το εύρος της εκπαίδευσης. Η αυτοαξιολόγηση αποτελεί μορφή σχολικής διακυβέρνησης εφόσον ενισχύει την αυτονομία του σχολείου και των εκπαιδευτικών και συντονίζει τη σχολική δράση με τέτοιο τρόπο, ώστε κάθε σχολική μονά ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This study uses discourse analysis to critically examine and analyse the discourses and policies for school self-evaluation as they were institutionally expressed in the Greek educational context during the period 2010-2023.Every effort to institutionalize school self-evaluation in the Greek educational system, regardless of the variations in discourse and in the way of implementation proposed, is based on the pursuit/promotion of coordinated teamwork to achieve common goals, the active commitment of school members to continuous personal improvement leading to collective improvement and learning for all, and the systematic dissemination of information/knowledge as best practices to be utilized across the entire range of the educational system. School self-evaluation is a mode of educational governance in that it enhances the autonomy of the school and educators and coordinates school action in such a way that each school plans and implements its strategic objectives and achieves desire ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 9/2024)
DOI
10.12681/eadd/54293
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/54293
ND
54293
Εναλλακτικός τίτλος
School self-evaluation as a mode of educational governance: a critical discourse analysis of the 2010-2023 policies
Συγγραφέας
Στράτου, Χριστίνα (Πατρώνυμο: Θεόδωρος)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Παιδαγωγικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Εξεταστική επιτροπή
Πασιάς Γεώργιος
Φωτεινός Δημήτριος
Ρουσσάκης Ιωάννης
Φρυδάκη Ευαγγελία
Μιχάλης Αθανάσιος
Παρθένης Χρήστος
Παπακωνσταντίνου Αντιγόνη-Άλμπα
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΆλλες Ανθρωπιστικές Επιστήμες ➨ Ανθρωπιστικές επιστήμες, άλλοι τομείς
Λέξεις-κλειδιά
Aυτοαξιολόγηση του σχολείου; Εκπαιδευτική πολιτική; Διακυβέρνηση; Ικανότητες εκπαιδευτικών; Κριτική ανάλυση λόγου
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
πιν., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.