Η μετασχηματίζουσα μάθηση μέσα από την αισθητική εμπειρία στη διαπολιτισμική εκπαίδευση: μια ερευνητική εφαρμογή σε ρομά μαθητές δημοτικού σχολείου για την προσέγγιση της έννοιας "εκπαίδευση"

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να διερευνηθεί αν η εφαρμογή της μεθόδου της «Μετασχηματίζουσας Μάθησης μέσα από την Αισθητική Εμπειρία» στους 20 μαθητές Ρομά Γ΄, Δ΄ και Ε΄ Τάξης που φοιτούν στο 13ο Δημοτικό Σχολεία είναι τελέσφορη, έτσι ώστε οι εκείνοι να κατανοήσουν τα οφέλη της συμμετοχής τους στην εκπαιδευτική διαδικασία. Για τον παραπάνω σκοπό ακολουθήσαμε και εστιάσαμε στα βήματα της μεθόδου της μετασχηματίζουσας μάθησης μέσα από την αισθητική εμπειρία. Επιπλέον χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της τριγωνοποίησης (triangulation) για την αναλυτική και επισταμένη διερεύνηση των ερευνητικών ερωτημάτων. Η έρευνά μας απέδειξε πως είναι αναγκαία η εφαρμογή εναλλακτικών και καινοτόμων πρακτικών όπως αυτή της μεθόδου της «Μετασχηματίζουσας Μάθησης μέσα από την Αισθητική Εμπειρία» προκειμένου οι συγκεκριμένοι μαθητές Ρομά της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης να κατανοήσουν τα οφέλη της συμμετοχής τους στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The purpose was to investigate whether the application of the «Transformative Learning through Aesthetic Experience» method to 20 Roma students of 3rd, 4th and 5th Grade attending the 13th Primary School is effective so that they can understand the benefits of participating in the educational process. For the above purpose we followed and focused on the steps of the transformative learning method through aesthetic experience. In addition, the method of triangulation was applied for the analytical and thorough investigation of the research questions. Finally, our research proved that it is necessary to implement alternative and innovative practices such as the method of «Transformative Learning through Aesthetic Experience» in order for the specific Roma students of Primary Education to understand the benefits of your participating in the educational process.

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/56830
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/56830
ND
56830
Εναλλακτικός τίτλος
Transformative learning through aesthetic experience in intercultural education: a ​​research application to Roma primary school students to approach the concept of "education"
Συγγραφέας
Παναγιωτακοπούλου, Αρχοντία-Μυρτώ (Πατρώνυμο: Παναγιώτης)
Ημερομηνία
2024
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πατρών. Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας
Εξεταστική επιτροπή
Νικολάου Γεώργιος
Φτερνιάτη Άννα
Καμαριανός Ιωάννης
Ασημάκη Άννα
Βάος Αντώνιος
Χανιωτάκης Νικόλαος
Λιακοπούλου Μαρία
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΆλλες Ανθρωπιστικές Επιστήμες ➨ Ανθρωπιστικές επιστήμες, γενικά
Λέξεις-κλειδιά
Μετασχηματίζουσα μάθηση; Διαπολιτισμική εκπαίδευση; Ρομά μαθητές; Αισθητική εμπειρία
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)