Διερεύνηση ενός πλαισίου αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου στην ελληνική πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σύμφωνα με τις στάσεις και τις απόψεις των εκπαιδευτικών

Περίληψη

Η παρούσα διδακτορική διατριβή εξετάζει το ζήτημα της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου καθώς το τελευταίο αποτελεί σταθερή επιδίωξη όλων των πολιτικών αρχών προκειμένου να βελτιώνονται οι παρεχόμενες εκπαιδευτικές υπηρεσίες. Η αξιολόγηση εμπλέκει μια σειρά από παράγοντες όπως είναι οι έμψυχοι (π.χ. διευθυντής εκπαίδευσης, διευθυντής – υποδιευθυντής σχολικής σχολικός σύμβουλος, εκπαιδευτικοί, εκπαιδευόμενοι, διοικητικό προσωπικό, κλπ.) αλλά και οι άψυχοι (π.χ. αναλυτικό πρόγραμμα, πρόγραμμα σπουδών, υλικοτεχνική υποδομή σχολικής μονάδας, εκπαιδευτικό υλικό, σχολικό σύγγραμμα, κ.λπ.). Στο πλαίσιο των έμψυχων παραγόντων ικανές αντιδράσεις έχουν εκφραστεί από τους εκπαιδευτικούς όταν το βάρος ρίχνεται στη λογοδοσία per se ως εργαλείο εξώθησης σε παραιτήσεις και ως τιμωρητική συνθήκη. Σκοπός της παρούσας διατριβής ήταν η αποτύπωση των στάσεων και αντιλήψεων των ίδιων των εκπαιδευτικών ως προς το αξιολογικό πλαίσιο της εκπαίδευσης με έμφαση στο στοιχείο της αυτοαξιολόγησης προκειμένου να ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This thesis examines the issue of evaluation of educational work as the latter is a constant pursuit of all political authorities in order to improve the educational services provided. Evaluation involves a number of factors such as both animate (e.g. head of education, director - deputy head of school, teachers, trainees, administrative staff, etc.) and inanimate (e.g. curriculum, syllabus, school physical infrastructure, teaching materials, school textbook, etc.) factors. In the context of the animate factors, competent reactions have been expressed by teachers when the emphasis is placed on accountability per se as a tool to force resignations and as a punitive condition. The aim of this thesis was to capture the attitudes and perceptions of the teachers themselves regarding the evaluative framework of education with emphasis on the element of self-evaluation in order to draw fruitful conclusions on how this can be utilized for the general improvement of the educational reality in G ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/56231
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/56231
ND
56231
Εναλλακτικός τίτλος
Investigation of an evaluation framework of the educational work in the greek primary and secondary education, according to the teachers’ attitudes and views
Συγγραφέας
Μητράκα, Σοφία-Χρύσα (Πατρώνυμο: Ιωάννης)
Ημερομηνία
2024
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Παιδαγωγική. Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
Εξεταστική επιτροπή
Κυρίδης Αργύριος
Ζάγκος Χρήστος
Καμαριανός Ιωάννης
Ζάχος Δημήτριος
Τουρτούρας Χρήστος
Γρηγοριάδης Αθανάσιος
Τσιρώνης Χρήστος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΕκπαίδευση ➨ Εκπαίδευση και Έρευνα της εκπαίδευσης
Λέξεις-κλειδιά
Εκπαιδευτικοί; Αξιολόγηση; Αυτοαξιολόγηση; Αυτοβελτίωση; Σχολικές μονάδες; Μαθητές; Κριτήρια αξιολόγησης
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)