Το γονιδιακό Cloud: είναι ζωντανό;

Περίληψη

Σε αυτή την ανάλυση, θα παρουσιάσω αρχικά την τρέχουσα γνώση σχετικά με την ουσιαστικότητα του διαδικτυακού νέφους, το οποίο στο εξής θα αναφέρω απλώς ως νέφος. Για λόγους οργάνωσης δημιούργησα δύο κατηγορίες-ομπρέλες κάτω από τις οποίες τοποθετώ την τρέχουσα έρευνα στον τομέα. Οι μελετητές έχουν ασχοληθεί με το ζήτημα της υλικότητας του Νέφους μέσα από δύο σε γενικές γραμμές πρίσματα: την κοινωνιολογική υλικότητα και τη γεωπολιτική υλικότητα. Η βιβλιογραφία ασχολείται βέβαια με τις περιπλοκές του Νέφους με βάση την παρούσα σιδηρομαγνητική αποθηκευτική του λειτουργικότητα. Ωστόσο, οι εξελίξεις στη συνθετική βιολογία έχουν κάνει ιδιωτικές εταιρείες τεχνολογίας και πανεπιστημιακά spin-offs να φλερτάρουν με την ιδέα ενός συστήματος νέφους βασισμένου στο DNA. Η προοπτική αυτή γεννά αναπόφευκτα ανεπίλυτα ερωτήματα που αφορούν τη βιολογική (νουκλεοτίδια αντί για μαγνητικούς δίσκους) υλικότητα ενός επερχόμενου συστήματος νέφους αυτού του είδους, αφού τα σχετικά ερωτήματα αιμορραγούν σε πεδία ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

In this analysis, I will firstly be presenting the current knowledge concerning the materiality of the internet based Cloud, which I will henceforth be referring to as simply the Cloud. For organisation purposes I have created two umbrella categories under which I place the ongoing research in the field. Scholars have been addressing the issue of Cloud materiality through broadly two prisms: sociological materiality and geopolitical materiality. The literature of course deals with the intricacies of the Cloud based on its present ferromagnetic storage functionality. However, developments in synthetic biology have caused private tech companies and University spin-offs to flirt with the idea of a DNA-based cloud system. This prospect inevitably gives birth to unaddressed questions pertaining to the biological (nucleotides instead of magnetic disks) materiality of an upcoming cloud system of this nature, since the relevant queries bleed into fields of materiality of the human soul and bod ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/55633
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/55633
ND
55633
Εναλλακτικός τίτλος
The DNA Cloud: is it alive?
Συγγραφέας
Μπαργιώτας, Θεόδωρος (Πατρώνυμο: Δημήτριος)
Ημερομηνία
2021
Ίδρυμα
Louisiana State University. College of Art and Design
Εξεταστική επιτροπή
Desmond Michael
Vourekas Anastasios
Pasquier Michael
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΆλλες Ανθρωπιστικές Επιστήμες ➨ Ανθρωπιστικές επιστήμες, διεπιστημονική προσέγγιση
Λέξεις-κλειδιά
DNA; Ψηφιακή αποθήκευση δεδομένων
Χώρα
Η.Π.Α.
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.