Οι διαδραστικές εκθέσεις του φεστιβάλ επιστήμης ως μη τυπικό εκπαιδευτικό περιβάλλον: διερεύνηση των επιστημολογικών, παιδαγωγικών και επικοινωνιακών αντιλήψεων των σχεδιαστών δραστηριοτήτων

Περίληψη

Στόχος της παρούσας διατριβής είναι η διερεύνηση των αντιλήψεων των σχεδιαστών δραστηριοτήτων που υλοποιούνται εντός του πλαισίου μίας Διαδραστικής Έκθεσης Φεστιβάλ Επιστήμης (ΔΕΦΕ) και απευθύνονται σε μαθητικό κοινό, σε σχέση με τη φύση και τα χαρακτηριστικά της προς διάδοση επιστημονικής γνώσης. Στην παρούσα διατριβή το πλαίσιο των ΔΕΦΕ προσεγγίζεται ως ένα περιβάλλον μη τυπικής εκπαίδευσης, λόγω του ενδιαφέροντός μας για την διδασκαλία και τη μάθηση των φυσικών επιστημών. Το διακύβευμα που κλήθηκε να αντιμετωπίσει η διατριβή αυτή είναι η συγκρότηση ενός θεωρητικού και ενός μεθοδολογικού πλαισίου που να επιτρέπει τη συστηματική και επιστημονικά ορθή μελέτη του βασικού ερευνητικού μας ερωτήματος. Το θεωρητικό πλαίσιο βρίσκεται στην τομή των πεδίων της Διδακτικής των φυσικών επιστημών, της Μουσειολογίας των φυσικών επιστημών και της Επιστημονικής επικοινωνίας, κοινό στοιχείο των οποίων είναι ο διαμεσολαβητικο-διδακτικός μετασχηματισμός της επιστημονικής γνώσης. Ο λειτουργικός χαρακτήρα ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The aim of this thesis is to investigate the conceptions of the designers of activities implemented within the framework of an Interactive Science Festival Exhibition (ISFE) and addressed to a student audience, in relation to the nature and characteristics of the scientific knowledge to be disseminated. In this thesis, the context of the ISFE is approached as a non-formal education environment, due to our interest in science teaching and learning. The challenge that this dissertation has been confronted is to establish a theoretical and methodological framework that allows a systematic and scientifically sound study of our main research question. The theoretical framework lies at the intersection of the fields of Science Education, Science Museology and Science Communication, whose common element is the mediating-didactic transformation of scientific knowledge. The operational character of the theoretical framework was the key to the construction of a methodological model of analysis, ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/55112
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/55112
ND
55112
Εναλλακτικός τίτλος
Interactive science festival exhibitions as a non-formal educational environment: exploring the epistemological, pedagogical and communicative conceptions of activities' designers
Συγγραφέας
Παππά, Ελπινίκη (Πατρώνυμο: Νικόλαος)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πατρών. Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία. Εργαστήριο Διδακτικής Θετικών Επιστημών
Εξεταστική επιτροπή
Κολιόπουλος Δημήτριος
Δημόπουλος Κωνσταντίνος
Εργαζάκη Μαρία
Καραλής Αθανάσιος
Ραβάνης Κωνσταντίνος
Σταύρου Δημήτριος
Φιλιππουπολίτη Αναστασία
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΕκπαίδευση ➨ Εκπαίδευση, άλλοι τομείς
Λέξεις-κλειδιά
Μη τυπική εκπαίδευση; Διαδραστική έκθεση φεστιβάλ επιστήμης; Aντιλήψεις σχεδιαστών
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.