Στρατηγικές και επιπτώσεις από την ενσωμάτωση τεχνολογίας αλυσίδας κατανεμημένης εγγραφής (blockchain) στην εφοδιαστική αλυσίδα

Περίληψη

Η τεχνολογία Distributed Ledger Technology (DLT), ή αλλιώς blockchain, επιτρέπει νέους τρόπους αλληλεπίδρασης μεταξύ επιχειρήσεων σε ένα δικτυωμένο περιβάλλον. Το DLT βρίσκεται στα αρχικά στάδια της ανάπτυξής του και πολλοί οργανισμοί σε διάφορους κλάδους πειραματίζονται προκειμένου να ανακαλύψουν τα οφέλη αλλά και τους περιορισμούς που απορρέουν από την υιοθέτηση της στην πράξη. Στη σημερινή παγκοσμιοποιημένη οικονομία, η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητα των λειτουργιών της εφοδιαστικής αλυσίδας εξαρτώνται από τον συγχρονισμό, τον συντονισμό των διαδικασιών του οργανισμού, των τμημάτων αλλά και των εξωτερικών οντοτήτων, που αλληλοεπιδρούν με τις λειτουργίες της εφοδιαστικής του αλυσίδας. Η αποκεντροποίηση στη διαχείρισης της πληροφορίας και η μη δυνατότητα αλλοίωσης της πληροφορίας που ανταλλάσσεται αποτελούν βασικούς πυλώνες της τεχνολογίας DLT. Ένεκα των ζητημάτων εμπιστοσύνης που εγείρονται στις σχέσεις μεταξύ αλληλοεπιδρώντων οργανισμών σε επίπεδο εφοδιαστικής αλυσίδας το D ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Distributed Ledger Technology (DLT), or else blockchain, enables new ways of inter-firm interaction in a networked environment. DLT is in its primitive stage of development and many organizations in various industries experiment with it to realize its boundaries and benefits that stem from it in practice. In today’s globalized economy, effectiveness and efficiency of supply chain operations depend upon the synchronization and coordination of organization’s processes, departments and external entities, that intersect supply chain operations. Those supply chain touchpoints seem to leave some space for DLT adoption at supply chain level, due to the trust issues, uncertainties and vulnerabilities that are raised in relationships among interacting entities. The same applies in the case that those touchpoints are referred to the internal or external intersections of organization’s supply chain processes for each individual supply chain entity. Although DLT has long way to go until widely ado ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/54605
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/54605
ND
54605
Εναλλακτικός τίτλος
Strategies and implication of supply chain integration with blokchain
Συγγραφέας
Παπανικολάου, Ευστάθιος (Πατρώνυμο: Γεώργιος)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Πολυτεχνείο Κρήτης. Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης. Τομέας Οργάνωσης και Διοίκησης. Εργαστήριο Διοικητικών Συστημάτων
Εξεταστική επιτροπή
Μουστάκης Βασίλειος
Πασιούρας` Φώτιος
Αγγελής Γιάννης
Ζοπουνίδης Κωνσταντίνος
Μαρινάκης Ιωάννης
Τσαφαράκης Στέλιος
Ζεϊμπέκης Βασίλειος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΆλλες Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίες ➨ Μηχανική και Τεχνολογίες, άλλοι τομείς
Λέξεις-κλειδιά
Διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας; Τεχνολογίες ψηφιοποίησης
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)