Ψηφιακή αναπαράσταση υποκείμενων ζωγραφικών στρωμάτων βυζαντινών και μεταβυζαντινών εικόνων μέσω πολυφασματικών απεικονιστικών τεχνικών

Περίληψη

Οι φορητές εικόνες στη διάρκεια των ετών, μπορεί να δεχθούν πλήθος επεμβάσεων, καθώς φθείρονται, μαυρίζουν ή γίνονται δυσανάγνωστες, που αφορούν στην χρωματική κάλυψη μέρους ή ολόκληρης της έκτασης της ζωγραφικής επιφάνειας τους, με μεταγενέστερη. Κατά τη συντήρηση μπορεί να αποκαλυφθούν αυτές οι υποκείμενες ζωγραφικές στρώσεις, ωστόσο η αποκατάσταση τους δεν είναι εύκολη, καθώς υπάρχουν πολλοί παράγοντες που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Μια επιζωγράφιση μπορεί να φέρει το συντηρητή σε δίλλημα, για το αν θα πρέπει ή όχι να την αφαιρέσει και να αποκαλύψει σημαντικά κρυμμένα στοιχεία, όπως υπογραφές καλλιτεχνών, χρονολογίες, ή άλλες σημαντικές λεπτομέρειες. Την απάντηση καλούνται να δώσουν τα τελευταία χρόνια οι μη καταστρεπτικές απεικονιστικές τεχνικές, σε μήκη κύματος πέραν του ορατού, αφού εμφανίζουν τα υποκείμενα χρωματικά στρώματα, χωρίς την αφαίρεση των υπερκείμενων, σε ασπρόμαυρες ωστόσο διαβαθμίσεις του γκρίζου. Η παρούσα διατριβή προσέγγισε το θέμα των επιζωγραφήσεων, μέσα από α ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Portable icons are possibly under a serious of continuous and extended interventions over the years, mostly due to deteriorations, obscured or illegibility, concerning being repainted partly or entirely. During conservation these underlayers can be revealed, but restoring them can be difficult, as there are many factors to be considered. Conservators are facing dilemmas as whether to preserve these interventions or retrieve valuable hidden informations. In the last decades the evolution of non-distractive multispectral imaging techniques at wavelength areas beyond visible, has contributed to such uncertainties, as they reveal underpainted layers without removing the upperlayers, but in grey gradation images.The current thesis refers to overpaintings, through a comprehensive research of under colors, a pioneering study. Discovering the relative spectrum of underlying colors as they are covered by the same upper color, studies the underlayered colors without of course removing the upper ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 9/2024)
DOI
10.12681/eadd/54587
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/54587
ND
54587
Εναλλακτικός τίτλος
Digital representation of underlying painting layers of Byzantine and post-Byzantine images through multispectral imaging techniques
Συγγραφέας
Μπράτιτση, Μαρία (Πατρώνυμο: Παναγιώτης)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών. Τομέας Αρχαιολογίας. Εργαστήριο Αρχαιομετρίας
Εξεταστική επιτροπή
Στεφανάκης Εμμανουήλ
Καμπιώτη Αδαμαντία
Καρύδης Χρήστος
Μηνά Μαρία
Κουσούλης Παναγιώτης
Συρόπουλος Σπυρίδων
Φραντζή Αικατερίνη
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΆλλες Ανθρωπιστικές Επιστήμες ➨ Ανθρωπιστικές επιστήμες, διεπιστημονική προσέγγιση
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΆλλες Ανθρωπιστικές Επιστήμες ➨ Πολιτιστική διαχείριση
Λέξεις-κλειδιά
Επιζωγραφήσεις; Φορητές εικόνες; Πολυφασματική απεικόνιση; Ιεραρχικά κλάστερ; Ανάλυση φράκταλ; Ταυτοποίηση υποκείμενων χρωμάτων
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.