Αναγέννηση παραλιακού μετώπου στις πόλεις της Μεσογείου σε σχέση με την ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών

Περίληψη

Η παρούσα διδακτορική διατριβή έχει ως αντικείμενο την αξιολόγηση του ρόλου και της ανάπτυξης του παραλιακού μετώπου των μεσαίου μεγέθους πόλεων της Μεσογείου στο πλαίσιο της αστικής αναγέννησης και της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παράκτιας Ζώνης (ΟΔΠΖ), εστιάζοντας στην ελληνική περίπτωση. Η ανάγκη διερεύνησης του αντικειμένου προέκυψε λόγω της αστικοποίησης στις ακτές της Μεσογείου όπου αποτελούν πρόκληση οι αυξανόμενες πιέσεις των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων στον παράκτιο και θαλάσσιο χώρο. Στο πλαίσιο αυτό, προωθείται μια σειρά από πολιτικές σε Ευρωπαϊκό, Μεσογειακό και εθνικό επίπεδο οι οποίες αφορούν στην ολοκληρωμένη προσέγγιση του παράκτιου χώρου και τη βιώσιμη ανάπτυξη του αστικού περιβάλλοντος. Ανάμεσα σε αυτές, η ΟΔΠΖ και η αστική αναγέννηση παρουσιάζουν κοινές αρχές και χαρακτηριστικά. Για αυτό το λόγο, αποτέλεσαν το πλαίσιο προσέγγισης του παραλιακού μετώπου ως τμήμα του αστικού παράκτιου χώρου, στον οποίο λαμβάνουν χώρα σημαντικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ ξηράς και θάλασσας. ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The objective of this thesis is to assess the role and development of the waterfront of medium-sized Mediterranean cities in the context of urban regeneration and Integrated Coastal Zone Management (ICZM), focusing on Greece.The need for this research stemmed out of the emerging issue of urbanization at the Mediterranean coast that faces the challenges of increasing pressures of human activities in coastal and maritime areas. In this context, a number of policies are promoted on a European, Mediterranean and national level relating to the integrated approach of coastal areas and the sustainable development of the urban environment. Among these, ICZM and urban regeneration seem to share common principles and characteristics. Therefore, they constitute the framework under which the waterfront has been approached in this research, namely as part of the urban coast where significant interactions between land and sea occur.The aim of the proposed methodology of this thesis is to approach th ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/40004
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/40004
ND
40004
Εναλλακτικός τίτλος
Waterfront regeneration in Mediterranean cities in the context of integrated coastal zone management
Συγγραφέας
Παπαθεοχάρη, Θεοδώρα (Πατρώνυμο: Αριστείδης)
Ημερομηνία
2017
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης
Εξεταστική επιτροπή
Κοκκώσης Χαράλαμπος
Δέφνερ Αλέξιος-Μιχαήλ
Οικονόμου Δημήτριος
Δελλαδέτσιμας Παύλος-Μαρίνος
Ντυκέν Μαρί-Νοέλ
Γιαννακού Αθηνά
Λαλένης Κωνσταντίνος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΆλλες Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίες
Λέξεις-κλειδιά
Αστική αναγέννηση; Ολοκληρωμένη διαχείριση παράκτιας ζώνης; Παραλιακό μέτωπο; Μεσογειακός παράκτιος χώρος; Μεσαίου μεγέθους πόλεις; Μεταβλητές αξιολόγησης; Πολυκριτηριακή ανάλυση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
309 σ., εικ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)