Τα οθωμανικά δημόσια κτήρια στον ελλαδικό χώρο κατά την πρώιμη οθωμανική περίοδο, 15ος – 16ος αι., και η επίδρασή τους στην εξέλιξη του αστικού ιστού

Περίληψη

Η σημαντικότερη φάση για την ανάπτυξη της κάθε οθωμανικής πόλης υπήρξε η πρώιμη περίοδος, καθώς τότε καθορίστηκαν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της, χωρικά και μορφολογικά, από τον 14ο και τον 15ο αι., κυρίως για τις βόρειες περιοχές του ελλαδικού χώρου (Θράκη, Μακεδονία και Ήπειρος) και έως και τον 16ο αι. για τις υπόλοιπες περιοχές. Εξαίρεση αποτέλεσε η Κρήτη που καταλήφθηκε όψιμα, κατά τον 17ο αι., αποτελώντας την πιο όψιμη διαμόρφωση οθωμανικών πόλεων στη Μεγαλόνησο. Αναλύοντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε πόλης, μέσω της ανάλυσης των δημοσίων κτιρίων, η μελέτη καταλήγει σε συγκεκριμένες τυπολογίες ανάπτυξης των οθωμανικών πόλεων στον ελλαδικό χώρο, αποδεικνύοντας ότι εκτός από τον προγραμματισμό για την ανέγερση των μεμονωμένων δημοσίων κτιρίων, ή και συγκροτημάτων κτιρίων (imaret, kulliye), υπήρξε παράλληλα και ένα είδος πολεοδομικής συγκρότησης στην ανάπτυξη των νεοϊδρυθέντων πόλεων, που εκφράστηκε στον ίδιο το χώρο, διαμορφώνοντας πολεοδομικές συσχετίσεις, πολεοδομικές ενότητ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The most important phase for the development of every ottoman city has been the early urban period, as during this era the specific characteristics were formulated, from the 14th to 15th c. in the northern area of the Hellenic peninsula (Thrace, Macedonia και Epirus) and until the 16th c. for the other areas. An exception has been the island of Crete, conquered as late as the 17th c., consisting for that reason a late paradigm for the development of the ottoman cities. Analyzing the specific characteristics of each city, through the analysis of the public buildings, this research sums up with specific typologies for the development of the ottoman city, demonstrating that except for the specific programs of inaugurating new public buildings, or building complexes (e.g. imaret, kulliye), a form of urban organization had also been developed at the newly established ottoman cities, that was expressed at the urban space, developing urban interconnections and covering the new actual needs of ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 6/2024)
DOI
10.12681/eadd/51677
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/51677
ND
51677
Εναλλακτικός τίτλος
The ottoman public buildings in Greece during the early ottoman era, 15th - 16th c., and their contribution to the development of the urban fabric
Συγγραφέας
Κωστοβασίλης, Βασίλειος του Ιωάννης
Ημερομηνία
2022
Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. Τομέας Πολεοδομίας και Χωροταξίας
Εξεταστική επιτροπή
Σαρηγιάννης Γεώργιος
Γιαννίτσαρης Γεώργιος
Αναστασόπουλος Αντώνιος
Μικράκης Εμμανουήλ
Τουρνικιώτης Παναγιώτης
Τσιαμπάος Κωνσταντίνος
Σμύρης Γεώργιος
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΤέχνες (Τέχνες, Ιστορία της Τέχνης, Ερμηνευτικές Τέχνες, Μουσική) ➨ Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός
Λέξεις-κλειδιά
Οθωμανική; Πολεοδομία; Αρχιτεκτονική; Πόλη
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., χαρτ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.