Ενοποιώντας την προέλευση της βαρυονικής ασυμμετρίας και της σκοτεινής ύλης μέσω του μηχανισμού freeze-in

Περίληψη

Η προέλευση της σκοτεινής ύλης και της ασυμμετρίας ύλης-αντιύλης αποτελούν δύο από τα πιοεπίμονα μυστήρια της σύγχρονης σωματιδιακής φυσικής και κοσμολογίας. Η επίλυση καθενός ξε-χωριστά, πόσο μάλλον και των δύο μαζί, είναι μια απαιτητική πρόκληση η οποία έχει οδηγήσει σεπληθώρα διαφορετικών προσεγγίσεων. Στην παρούσα διατριβή ακολουθούμε μια ενοποιημένη προ-σέγγιση και μελετάμε ένα μηχανισμό που επιτρέπει την παραγωγή της παρατηρούμενης βαρυονικήςασυμμετρίας του Σύμπαντος μαζί με τη σκοτεινή ύλη. Στο επίκεντρο του μηχανισμού βρίσκονται οιεκτός ισορροπίας αλληλεπιδράσεις εξωτικών σωματιδίων του κοσμικού πλάσματος, οι οποίες ευθύνο-νται για την παραγωγή εξαιρετικά ασθενώς αλληλεπιδρούσας σκοτεινής ύλης μέσω του μηχανισμούτου freeze-in. Οι ίδιες αλληλεπιδράσεις παραβιάζουν την CP συμμετρία και μπορούν περαιτέρω ναοδηγήσουν στη δημιουργία ασυμμετρίας μεταξύ ύλης και αντιύλης στο βαρυονικό τομέα.Συγκεκριμένες υλοποιήσεις αυτού του “freeze-in baryogenesis” μηχανισμού μπορούν να επι-τευχθούν ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The origins of the dark matter and the matter-antimatter asymmetry are two of the mostpressing mysteries at the interface between contemporary particle physics and cosmology. Addressingeach of them, let alone both, is a challenging task which has triggered a plethora ofdifferent approaches. In this dissertation we pursue a unified approach and study a mechanismthat allows the generation of the observed baryon asymmetry of the Universe along with itsdark matter content. At the core of the mechanism lie the out-of-equilibrium interactions ofexotic bath particles, which are responsible for the production of feebly-interacting dark matterthrough the freeze-in mechanism. The same processes violate the CP symmetry and can furtherlead to an asymmetry between matter and antimatter being generated in the baryon sector.We exemplify this “freeze-in baryogenesis” mechanism by augmenting the standard modelparticle content with vector-like Dirac fermions and a dark matter candidate. First, we study ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/54363
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/54363
ND
54363
Εναλλακτικός τίτλος
Unifying the origins of baryon asymmetry and dark matter through freeze-in
Συγγραφέας
Παπαχρήστου, Παντελής (Πατρώνυμο: Γεράσιμος)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Φυσικής. Τομέας Πυρηνικής Φυσικής και Στοιχειωδών Σωματιδίων
Εξεταστική επιτροπή
Σπανός Βασίλειος
Κεχαγιάς Αλέξανδρος
Τετράδης Νικόλαος
Γουδέλης Ανδρέας
Διαμάντης Γεώργιος
Κούβαρης Χριστόφορος
Σφέτσος Κωνσταντίνος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΦυσική ➨ Σωματιδιακή φυσική και Φυσική πεδίων
Λέξεις-κλειδιά
Βαρυογένεση; Σκοτεινή ύλη; Λεπτογένεση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)