Διαχρονική μελέτη της εξέλιξης της αναγνωστικής ικανότητας μαθητών με διαταραχές σχολικών ικανοτήτων από τη β' δημοτικού ως τη στ' δημοτικού (στην έναρξη ως το τέλος της Α' βάθμιας εκπαίδευσης)

Περίληψη

Η παρούσα εργασία αποτελεί μια διαχρονική μελέτη που αφορά στην παρακολούθηση της εξέλιξης της αναγνωστικής ικανότητας σε ειδικό-κλινικό πληθυσμό, δηλαδή, παιδιά με ειδικές διαταραχές των σχολικών ικανοτήτων (ICD- 10, 1992) ή ειδικές μαθησιακές διαταραχές (DSM- 5, 2013). Αποτελείται από δύο μέρη: το γενικό ή θεωρητικό μέρος και το ερευνητικό. Στο πρώτο γενικό μέρος γίνεται μια σύντομη βιβλιογραφική ανασκόπηση σε ότι αφορά στη θεωρητική προσέγγιση της διαδικασίας της ανάγνωσης. Ειδικότερα δίδεται ο ορισμός της ανάγνωσης και της έννοιας της αναγνωστικής ικανότητας, γίνεται αναφορά στις αναπτυξιακές θεωρίες για την αναγνωστική ικανότητα, τα γνωστικά μοντέλα πάνω στα οποία στηρίζεται η μελέτη της, καθώς και στους παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξή της. Επίσης γίνεται εκτενής αναφορά στο δεύτερο κομμάτι της ανάγνωσης, την κατανόηση κειμένου καθώς και ποια είναι η σχέση της με την αναγνωστική ικανότητα. Επιπρόσθετα παρουσιάζεται η σχέση μεταξύ της αναγνωστικής ικανότητας και της φωνολογι ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This study is a longitudinal study of the development of reading ability in a specific clinical population, children with special school disabilities (ICD-10, 1992) or special learning disabilities (DSM-5, 2013).It consists of two parts: the general or theoretical part and the research.The first general part is a brief bibliographic review of the theoretical approach of the reading process. In particular, the definition of reading and the concept of reading is given, reference is made to developmental theories on reading ability, the cognitive models on which the study is based, and the factors that influence its development. There is also an extensive reference to the second part of the reading, the reading comprehension/understanding of the text as well as its relation to reading ability. Additionally, the relationship between reading ability and phonological awareness. The concept of specific reading disorder, historical background, definition, epidemiology, diagnostic criteria agai ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/44821
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/44821
ND
44821
Εναλλακτικός τίτλος
A longitudinal study on the development of reading ability in Greek primary school students with school performance disorders
Συγγραφέας
Σακελλαρίου, Αικατερίνη (Πατρώνυμο: Δημήτριος)
Ημερομηνία
2018
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής. Τομέας Κοινωνικής Ιατρικής - Ψυχιατρικής και Νευρολογίας. Κλινική Α' Ψυχιατρική ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟΥ Νοσοκομείου
Εξεταστική επιτροπή
Αναγνωστόπουλος Δημήτριος
Λαζαράτου Ελένη
Βλασσοπούλου Μαρία
Παπαγεωργίου Χαράλαμπος
Τσάλτα Ελευθερία
Χριστογιώργος Στυλιανός
Παπανικολάου Αικατερίνη
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΕπιστήμες Υγείας
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΕκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Αναγνωστική ικανότητα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
161 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)