Ευρωπαϊκή εκπαιδευτική πολιτική και κινητικότητα στον ευρωπαϊκό χώρο ανώτατης εκπαίδευσης: το παράδειγμα των σχολών αρχιτεκτονικής

Περίληψη

Η κινητικότητα στην εκπαίδευση προωθήθηκε μέσα από την εκπαιδευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η «Διαδικασία της Μπολόνια» (1999) για την αναμόρφωση της ανώτατης εκπαίδευσης με μέτρα για την ισοτιμία και συμβατότητα σε διακριτούς κύκλους σπουδών, αποτέλεσε το κύριο εργαλείο για σημαντικές αλλαγές στις ευρωπαϊκές χώρες που συμμετέχουν σε αυτή και στη δημιουργία του Ενιαίου Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης. Οι αλλαγές που προκάλεσε έτυχαν ανάμεικτων αντιδράσεων από τους ενδιαφερόμενους (διδακτικό, φοιτητικό και διοικητικό πληθυσμό, υπουργοί παιδείας, επαγγελματικοί φορείς), ενώ η εφαρμογή της επηρέασε την ανώτατη εκπαίδευση τόσο στις χώρες που συμμετέχουν όσο και παγκοσμίως. Ελάχιστες είναι οι έρευνες που εστιάζουν ωστόσο στα ουσιαστικά αποτελέσματα κινητικότητας με την εφαρμογή της «Διαδικασίας της Μπολόνια», από την πλευρά των ΑΕΙ και του πληθυσμού μεταπτυχιακών φοιτητ(ρι)ών. Η παρούσα διατριβή αναφέρεται στη διερεύνηση ερωτημάτων που αφορούν στην αποτελεσματικότητα και τις επιπτώσεις τ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Mobility in education has been promoted through the European Unions’ education policy. The "Bologna Process" (1999) for the reformation of European higher education with measures for parity and compatibility across distinct courses became the main tool for major changes in European countries which participate in it and for in the creation of the European Higher Education Area. The changes to the process resulted in mixed reactions from the participants (teaching, student and administrative population, ministers of education, professional bodies), while its implementation affected higher education both in the participating countries and worldwide. However, few researchers focus on the substantive mobility results with the application of the "Bologna Process", from the perspective of HEIs and the postgraduate student population. This thesis refers to the investigation of questions regarding the effectiveness of the mobility policies, the selection criteria of both Faculties and student(s ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/54180
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/54180
ND
54180
Εναλλακτικός τίτλος
European education policy and mobility in the european higher education area: the example of schools of architecture
Συγγραφέας
Κωνσταντινίδου, Δήμητρα (Πατρώνυμο: Θεολόγος)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. Τομέας Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης
Εξεταστική επιτροπή
Χριστοδούλου Χαρίκλεια
Τέλλιος Αναστάσιος
Σιπητάνου Αθηνά
Ασδεράκη Φωτεινή
Γιαννακού Αθηνά
Ζμας Αριστοτέλης
Τριάντης Λουκάς
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΕκπαίδευση ➨ Εκπαίδευση, άλλοι τομείς
Λέξεις-κλειδιά
Κινητικότητα απόκτησης πτυχίου; Εκπαιδευτική πολιτική στην Ε.Ε.; Ευρωπαϊκός χώρος ανωτάτης εκπαίδευσης; Κριτήρια επιλογής σχολών; Διεθνοποίηση ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης; Σπουδές αρχιτεκτονικής
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)