Η ανάπτυξη της γεωμετρικής σκέψης μαθητών του Δημοτικού Σχολείου μέσω ψηφιακών προσομοιώσεων με τη χρήση οπτικού προγραμματισμού: Η περίπτωση της γωνίας

Περίληψη

Η παρούσα διδακτορική διατριβή εντάσσεται στον χώρο της Διδακτικής των Μαθηματικών και προσεγγίζει την έννοια της γωνίας στο πλαίσιο της διδασκαλίας της στο Δημοτικό Σχολείο. Σκοπός της διατριβής είναι να μελετήσει την επίδραση μιας εναλλακτικής προτεινόμενης διδασκαλίας στην κατανόηση της έννοιας αυτής, η οποία αναδεικνύεται σε καταστάσεις του πραγματικού κόσμου. Βασικό εργαλείο για την επίτευξη του σκοπού αποτελεί η γλώσσα προγραμματισμού Scratch, η οποία αποτελεί μια γλώσσα οπτικού προγραμματισμού που είναι κατάλληλη για το ερευνητικό πλαίσιο που ορίζεται από την παρούσα διατριβή. Αρχικά, πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική επισκόπηση με στόχο να διαπιστωθεί ο τρόπος με τον οποίο ορίζεται η γωνία διαχρονικά, οι διαστάσεις μέσα στις οποίες περιγράφεται, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζεται διδακτικά έως σήμερα. Στη μελέτη της βιβλιογραφίας εντοπίστηκε ένα σύνολο παρανοήσεων των μαθητών σχετικά με την έννοια της γωνίας. Για τη μελέτη και την ερμηνεία των παρανοήσεων των μαθητών χρη ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This doctoral thesis is placed in the field of Didactics of Mathematics and approaches the concept of the angle in the context of its teaching in primary school. The purpose of the thesis is to study the effect of an alternative teaching proposal on the understanding of this concept, which emerges in real world situations. The main tool to achieve the goal is the Scratch programming language, which is a visual programming language that is suitable for the research framework defined by this thesis. Initially, a bibliographic review was carried out with the aim of examining the way in which the notion of the angle is defined through time, the dimensions in which it is described, but also the way in which it is approached didactically until today. In the literature review, a set of students' misconceptions about the concept of angle was identified. The conceptual change approach (Vosniadou, Vamvakoussi, Skopeliti, 2008) was used to study and interpret students' misconceptions. Moreover, t ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/53979
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/53979
ND
53979
Εναλλακτικός τίτλος
The development of primary school students' geometric thinking through digital simulations using visual programming: The case of the angle
Συγγραφέας
Κακαβάς, Κωνσταντίνος (Πατρώνυμο: Γεώργιος)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πατρών. Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία. Εργαστήριο Διδακτικής Θετικών Επιστημών
Εξεταστική επιτροπή
Ζαχάρος Κωνσταντίνος
Κόμης Βασίλειος
Σκοπελίτη Ειρήνη
Ραβάνης Κωνσταντίνος
Εργαζάκη Μαρία
Μούτσιος-Ρέντζος Ανδρέας
Φεσάκης Γεώργιος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΕκπαίδευση ➨ Εκπαίδευση και Έρευνα της εκπαίδευσης
Λέξεις-κλειδιά
Έννοια της γωνίας; Διδασκαλία της γωνίας; Οπτικός προγραμματισμός; Scratch; Ψηφιακές προσομοιώσεις; Προσέγγιση εννοιολογικής αλλαγής; Θεωρία πλαισίου; Εργαλειακή γένεση; Έρευνα μέσω σχεδιασμού; Νοητικά σχήματα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)