Σχεδιασμός και υλοποίηση κοινωνικής πολιτικής στις λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες της Ελλάδας: η περίπτωση της περιφέρειας της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Περίληψη

Η ανάδειξη της περιφέρειας ως βαθμό αποκεντρωμένης διοίκησης αποτελεί σημαντική θεσμική μεταρρύθμιση. Στην τοπική αυτοδιοίκηση η συνύπαρξη ισότιμων θεσμών δημιουργεί μια ανταγωνιστική μεταξύ τους θέση και πρέπει να υπάρχει επακριβής καθορισμός αρμοδιοτήτων. Βέβαια, εξακολουθούν να υφίστανται περιορισμοί καθώς οι πόροι είναι συγκεκριμένοι και υπάρχει μεγάλος βαθμός εξάρτησης από την κεντρική διοίκηση. Οι Ο.Τ.Α. δεν έχουν φορολογική αυτοτέλεια,το σύστημα χρηματοδότησης τους είναι δαιδαλώδες και έχουν μικρή ευελιξία στηνχρήση πόρων. Από τα έσοδα, ένα μέρος χρησιμοποιούν οι Ο.Τ.Α. για χρηματοδότηση συνολικών αναγκών, ενώ το υπόλοιπο κατανέμεται σε δράσεις υποχρεωτικές από την νομοθεσία ή προσδιορίζονται από υπουργικές αποφάσεις. Στα πλαίσια της διατριβής, η κοινωνική πολιτική εκλαμβάνεται και αντιμετωπίζεται ερευνητικά, ως παράδειγμα άσκησης εθνικής κοινωνικής πολιτικής. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο, ως άσκηση κοινωνικής πολιτικής νοούνται όλα τα θεσμοθετημένα μέτρα και εφαρμοζόμενες πολιτικ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The emergence of the region as a degree of decentralized administration constitutes major institutional reform. In local government, the coexistence of equals of institutions creates a competitive position between them and must exist precise definition of responsibilities. Of course, they still exist constraints as resources are specific and there is a large degreedependence on the central administration. The O.T.A. they do not have fiscal independence, their financing system is labyrinthine and they have little flexibility in resource usage. From the revenues, a part is used by the OTAs. for funding of total needs, while the rest is allocated to mandatory actions by legislation or determined by ministerial decisions. In the context of the thesis, social policy is also understood it is treated researchally, as an example of the exercise of national social policy. In so this context, as an exercise of social policy is meant all theinstitutionalized measures and implemented policies or e ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/53711
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/53711
ND
53711
Εναλλακτικός τίτλος
Planning and implementation of social policy in the developed regions of Greece: the case of the region of Eastern Macedonia and Thrace
Συγγραφέας
Χατζηκωνσταντινίδου, Σημέλα (Πατρώνυμο: Αναστάσιος)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ). Σχολή Κοινωνικών, Πολιτικών & Οικονομικών Επιστημών. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Εξεταστική επιτροπή
Δρυμπέτας Ευάγγελος
Κουτρούκης Θεόδωρος
Γαλανός Γεώργιος
Χατζηκωνσταντίνου Γεώργιος
Λαζαρίδης Θεμιστοκλής
Πιστικού Βικτωρία
Σαρτζετάκη Μαρία
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΠολιτικές Επιστήμες ➨ Πολιτική επιστήμη
Λέξεις-κλειδιά
Κοινωνική πολιτική; Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)