Διερεύνηση της πιθανής συσχέτισης των επιπέδων της λεπτίνης, της αδιπονεκτίνης και της kisspeptin με τα ωοθηκικά αποθέματα των γυναικών αναπαραγωγικής ηλικίας

Περίληψη

Σκοπός: Σκοπός της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι η διερεύνηση της πιθανής συσχέτισης των επιπέδων της λεπτίνης, της αδιπονεκτίνης και της kisspeptin με τα ωοθηκικά αποθέματα γυναικών αναπαραγωγικής ηλικίας.Υλικό και μέθοδος: Για τη μελέτη συμφώνησαν να συμμετάσχουν 80 γυναίκες ηλικίας 19-40 ετών. Από αυτές τελικά συμπεριλήφθηκαν οι 74 καθώς στις 6 κρίθηκε ακατάλληλο το δείγμα του αίματος λόγω αιμόλυσης. Οι γυναίκες κατηγοριοποιήθηκαν σε τρεις κύριες ομάδες σε σχέση με τα πρότυπα των ωοθηκικών τους αποθεματικών: γυναίκες με επαρκείς ωοθηκικές εφεδρείες (Ομάδα A - AOR) (n=30), γυναίκες με αυξημένες ωοθηκικές εφεδρείες (Ομάδα B - PCOS) (n=31) και γυναίκες με μειωμένες ωοθηκικές εφεδρείες (Ομάδα Γ - DOR) (n=13).Αποτελέσματα: Η ομάδα με μειωμένες ωοθηκικές εφεδρείες είχε στατιστικά σημαντικά υψηλότερη ηλικία και τιμές FSH σε σχέση με τις δύο άλλες ομάδες. Δεν βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των ομάδων για τις τιμές της Ε2, TSH. Η τιμή του ΔΜΣ, της LH, της TT, της 17-OH ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Aim: To investigate the possible correlation of leptin, adiponectin and kisspeptin levels with the ovarian reserves of women of reproductive age.Patients and Methods: 80 women aged 19-40 agreed to participate. Of these, 74 were finally included as in 6 women the blood sample was considered inappropriate due to hemolysis. Women were categorized into three main groups according to their ovarian reserve patterns: women with adequate ovarian reserves (Group A - AOR) (n=30), women with increased ovarian reserves (Group B - PCOS) (n=31) and women with diminished ovarian reserves (Group C - DOR) (n=13).Results: Women with diminished ovarian reserves had statistically significantly increased age and FSH compared to the other two groups. No statistically significant difference was found between the groups for E2, TSH. Moreover, BMI, LH, TT, 17-OHP, DHEA, AMH and AFC were increased in women with PCOS compared to the other two groups. Also, AMH and AFC were decreased in women with diminished ova ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/53548
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/53548
ND
53548
Εναλλακτικός τίτλος
Investigation of correlation between leptin, adiponectin and kisspeptin levels with the ovarian reserves of women of reproductive age
Συγγραφέας
Νικολέττος, Κωνσταντίνος του Νικόλαος
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ). Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής. Τομέας Λειτουργικός - Κλινικοεργαστηριακός. Εργαστήριο Φυσιολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Ασημακόπουλος Βύρων
Βλάχος Νικόλαος
Παγωνοπούλου Όλγα
Τσικούρας Παναγιώτης
Κουτλάκη Νικολέττα
Ζηκόπουλος Κωνσταντίνος
Κοντομανώλης Εμμανουήλ
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΚλινική Ιατρική ➨ Μαιευτική και Γυναικολογία
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΚλινική Ιατρική ➨ Αναπαραγωγική ιατρική
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΒασική Ιατρική ➨ Φυσιολογία
Λέξεις-κλειδιά
Λεπτίνη; Αδιπονεκτίνη; Κισσπεπτίνη
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.