Μελέτη της κατανόησης των επιστημονικών μοντέλων και των διαδικασιών μοντελοποίησης από μαθητές της υποχρεωτικής εκπαίδευσης

Περίληψη

Τα Επιστημονικά Μοντέλα (Ε.Μ.) αποτελούν βασικό στοιχείο της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και χρησιμοποιούνται κατά κόρον για την επίτευξη των μαθησιακών στόχων. Ωστόσο, από την επισκόπηση της βιβλιογραφίας διαπιστώνεται πλήθος εναλλακτικών ιδεών σχετικά με τις όψεις των Επιστημονικών Μοντέλων σε μαθητές/τριες αλλά και εν δυνάμει ή εν ενεργεία εκπαιδευτικούς. Στη χώρα μας οι έρευνες που έχουν διενεργηθεί στον τομέα αυτό επικεντρώνονται στην καλλιέργεια των επιστημολογικών αντιλήψεων φοιτητών/τριων παιδαγωγικών τμημάτων ενώ περιορισμένος αριθμός ερευνών εστιάζονται σε μαθητές/τριες της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Αναγνωρίζοντας το «κενό» στην ελληνική βιβλιογραφία, στην παρούσα έρευνα επιχειρείται η ανάδειξη και η επαύξηση της επιστημολογικής ενημερότητας των μαθητών/τριων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με τέσσερεις, αναγνωρισμένες όψεις των Επιστημονικών Μοντέλων. Επιπλέον επιχειρείται η ενίσχυση των εννοιολογικών αντιλήψεων των μαθητών/τριων σχετικά με φαινόμενα της Οπτικής ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Scientific Models are a key aspect of Science Education and are often used as means of achieving learning goals. Nevertheless, a literature review reveals that students and teachers, both future and active ones, maintain alternative ideas or misconceptions regarding the notion of Scientific Models including some of their main characteristics and aspects. In Greece most researches focus on developing future teachers’ epistemological awareness rather that students’ epistemological ideas. By acknowledging this “gap” in Science literature review, we try to highlight secondary students’ ideas about Scientific Models and then we attempt to develop students’ epistemological awareness regarding four certain aspects of Scientific Models. Furthermore, we theorize that students’ conceptual understanding regarding light phenomena and propagation can be developed. Finally, we investigate the possibility of existing correlation between students’ epistemological beliefs about Scientific Models and th ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 2/2024)
DOI
10.12681/eadd/53237
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/53237
ND
53237
Εναλλακτικός τίτλος
A study of compulsory education students' understanding of scientific models and modeling processes
Συγγραφέας
Κουκιόγλου, Σταύρος του Αναστάσιος
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Παιδαγωγική. Τμήμα Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης. Τομέας Θετικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών
Εξεταστική επιτροπή
Ψύλλος Δημήτριος
Λαμπρινός Νικόλαος
Παπαδόπουλος Ιωάννης
Σέρογλου Φανή
Τουρτούρας Χρήστος
Κώτσης Κωνσταντίνος
Ζουπίδης Αναστάσιος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΕκπαίδευση ➨ Εκπαίδευση και Έρευνα της εκπαίδευσης
Λέξεις-κλειδιά
Επιστημονικά μοντέλα; Διδακτικές μαθησιακές ακολουθίες; Μοντελοποίηση; Φύση της επιστήμης
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.