Σχολική ένταξη αλλοδαπών μαθητών: συγκριτική μελέτη στάσεων επιπολιτισμού και αυτοεκτίμησης αλλοδαπών και γηγενών μαθητών

Περίληψη

Βασικό ζητούμενο των μεταναστευτικών κοινωνιών αποτελεί η ομαλή σχολική και κοινωνική ένταξη των μεταναστών μαθητών, ώστε να διαμορφωθούν ευνοϊκές προϋποθέσεις, για να βελτιωθούν οι συνθήκες ζωής τόσο των ίδιων όσο και των μελών της κυρίαρχης πλειοψηφίας. Προαπαιτούμενο για την ευόδωση αυτής της προσπάθειας συνιστά η επιτυχία της διαδικασίας του επιπολιτισμού των μεταναστών μαθητών υπό την έννοια της οικοδόμησης γνώσεων και δεξιοτήτων που θα καταστήσουν εφικτή την ενεργό συμμετοχή τους στις κοινωνικές, πολιτισμικές, οικονομικές και επικοινωνιακές διεργασίες των χωρών υποδοχής τους. Το σχολείο διαδραματίζει καίριο ρόλο σ’ αυτή τη διαδικασία, αφού αποτελεί το χώρο όπου καλλιεργούνται και εξελίσσονται δύο βασικές παράμετροι του επιπολιτισμού, η αυτοεκτίμηση και οι σχολικές επιδόσεις, που βρίσκονται σε άμεση αλληλεπίδραση μ’ αυτόν. Τα διεθνή ερευνητικά δεδομένα δεν είναι ενθαρρυντικά, αφού έχουν δείξει μεγάλη υστέρηση των μεταναστόπουλων τόσο ως προς την αυτοεκτίμηση όσο και ως προς τις σ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The smooth integration of immigrant students into school and community constitutes a chief objective of immigrant communities. This needs to happen so that conditions favourable to the improvement of their life and the life of dominant majority members can be obtained. A successful acculturation process for immigrants is a prerequisite for the fruition of this effort. This process of acculturation should be successful in that appropriate knowledge and skills should be created which will enable active participation for immigrants in host country social, cultural, financial and communicative processes. School has a chief role to perform in this process since it is the space where two basic acculturation parameters are cultivated and developed. Self-esteem and performance at school are these two parameters which are in a relation of immediate interaction with this space, i.e. school. International research data are not encouraging since they demonstrate great deficiency in self-esteem a ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/28018
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/28018
ND
28018
Εναλλακτικός τίτλος
School integration of foreign students: comparative study od attitudes of acculturation and self - esteem of foreign and indigenous students
Συγγραφέας
Λόλακας, Σωτήριος (Πατρώνυμο: Χρυσάφης)
Ημερομηνία
2010
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού
Εξεταστική επιτροπή
Χατζηγεωργίου Ιωάννης
Καΐλα Μαρία
Γκόβαρης Χρήστος
Σκούρτου Ελένη
Κονσόλας Εμμανουήλ
Μπάρος Βασίλειος
Μάγος Κωνσταντίνος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Εκπαίδευση
Κοινωνιολογία
Λέξεις-κλειδιά
Διαδικασία επιπολιτισμού; Αυτοεκτίμηση; Σχολικές επιδόσεις; Στερεότυπα - προκαταλήψεις; Αποδοχή - αναγνώριση; ΣΧΟΛΙΚΗ ΑΡΝΗΣΗ
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
πιν., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)