Ανάπτυξη σύγχρονων τεχνικών προκατεργασίας δείγματος με χρήση καινοτόμων υλικών σε συνδυασμό με χρωματογραφικές και φασματομετρικές μεθόδους για τον προσδιορισμό περιβαλλοντικών ρύπων σε δείγματα τροφίμων και περιβαλλοντικά δείγματα

Περίληψη

Αντικείμενο της Διδακτορικής Διατριβής, αποτελεί η ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων προκατεργασίας δείγματος για τον προσδιορισμό περιβαλλοντικών ρύπων σε δείγματα τροφίμων και σε περιβαλλοντικά δείγματα. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε μελέτη διαφόρων καινοτόμων υλικών με στόχο την ανάπτυξη μεθόδων υψηλής αποτελεσματικότητας. Στην πρώτη πειραματική εργασία, αναπτύχθηκε μία μέθοδος μικροεκχύλισης με κάψουλα (CPME) για την εκχύλιση και προσυγκέντρωση τεσσάρων πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων (του ναφθαλενίου, του φλουορενίου, του φαινανθρενίου και του πυρενίου) από δείγματα νερού πριν από τον προσδιορισμό τους με την τεχνική GC-MS. Η εκχύλιση των ενώσεων πραγματοποιήθηκε με τη χρήση κάψουλας με προσροφητικό υλικό sol-gel πολυμερές πολυ(καπρολακτόνη-διμεθυλοσιλοξάνιο-καπρολακτόνη) (sol-gel PCAP-PDMS-PCAP). Πραγματοποιήθηκε διεξοδική διερεύνηση και βελτιστοποίηση των παραγόντων που επηρεάζουν και εκρόφησης των ενώσεων. Υπό τις επιλεγμένες συνθήκες. Η μέθοδος CPME χαρακτηρίζεται από καλή γρ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The objective of the present Thesis is to develop novel sample preparation methods for the determination of environmental pollutants in food and environmental samples. At the same time, various novel materials were studied with the aim of developing highly efficient methods. In the first experimental work, a capsule phase microextraction (CPME) method was developed for the extraction and pre-concentration of four polycyclic aromatic hydrocarbons (naphthalene, fluorene, phenanthrene and pyrene) prior to their determination by GC-MS. The compounds were extracted using a sol-gel poly(caprolactone-dimethylsiloxane-caprolactone) (sol-gel PCAP-PDMS-PCAP) microextraction capsule. Thorough investigation and optimization of the factors affecting the extraction of the target analytes was carried out. Under the optimum extraction conditions, the CPME method showed good linearity, accuracy, precision, and sensitivity. Finally, the method was successfully applied to the analysis of tap water, miner ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/52022
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/52022
ND
52022
Εναλλακτικός τίτλος
Development of modern sample preparation techniques utilizing novel materials combined with chromatographic and spectrometric methods for the determination of environmental pollutants in food and environmental samples
Συγγραφέας
Μανούση, Ναταλία (Πατρώνυμο: Ιωσήφ)
Ημερομηνία
2022
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Χημείας. Τομέας Φυσικής, Αναλυτικής και Περιβαλλοντικής Χημείας. Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας
Εξεταστική επιτροπή
Ζαχαριάδης Γεώργιος
Ανθεμίδης Αριστείδης
Δεληγιάννη Ελένη
Παντερή Ειρήνη
Παρασκευοπούλου Αδαμαντίνη
Τζαναβάρας Παρασκευάς
Ζαχαρής Κωνσταντίνος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΧημεία ➨ Αναλυτική χημεία
Λέξεις-κλειδιά
Προκατεργασία δείγματος; Χημική ανάλυση; Περιβαλλοντικοί ρύποι; Καινοτόμα υλικά
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)