Ανάπτυξη πολυκριτηριακής μεθοδολογίας για τη χωρική οργάνωση επενδυτικών προτεραιοτήτων

Περίληψη

Ο αναπτυξιακός προγραμματισμός, καθώς και οι επενδυτικές προτεραιότητες είναι δύο εξίσου σημαντικές συνιστώσες του επιπέδου οικονομικής ανάπτυξης μιας χώρας, διότι καθορίζουν και καθορίζονται από τις συνθήκες, την ένταση, τη μορφή και τους τομείς της παραγωγικής διαδικασίας. Η κίνηση και η ροή κεφαλαίων παγκοσμίως, οι επιχειρηματικές πρωτοβουλίες και η στροφή προς τις άμεσες ξένες επενδύσεις εντείνουν τον ανταγωνισμό μεταξύ των χωρών, αναδεικνύοντας έτσι, τη χωρική διάσταση του φαινομένου. Η χωρική οργάνωση των επενδύσεων και των παραγωγικών δραστηριοτήτων εν γένει, είναι ένα σύνθετο πρόβλημα και η τελική απόφαση προκύπτει συνυπολογίζοντας αρκετούς παράγοντες. Στη σημερινή πραγματικότητα της κλιματικής και ενεργειακής κρίσης, έχοντας ήδη υπερβεί μιαοικονομική ύφεση, η αλλαγή του παραγωγικού συστήματος και η ανάγκη προσέλκυσης ανταγωνιστικών επενδύσεων είναι απαραίτητη, ειδικά για την περίπτωση της Ελλάδας. Η παρούσα διδακτορική διατριβή εντάσσεται στο ευρύτερο γνωστικό πεδίο του Χωρικο ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Developmental planning and investment priorities are two equally important components of a country's level of economic development because they determine and are determined by the conditions, intensity, form, and sectors of the production process. The movement andflow of capital worldwide, business initiatives, and the shift to foreign direct investments intensify competition between countries, thus highlighting the spatial dimension of the phenomenon. The spatial organization of investments and productive activities is a complexproblem, and the final decision is made by taking into account several factors. In the current reality of the climate and energy crisis, having already overcome an economic recession, a change in the production system and the need to attract competitive investments are necessary, especially in the case of Greece. This doctoral dissertation is part of the broader fields of Spatial Planning, Operational Research and Development Economics. Its goal is to find the ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 7/2024)
DOI
10.12681/eadd/51977
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/51977
ND
51977
Εναλλακτικός τίτλος
Development of a multi-criteria methodology for the spatial organization of investment priorities
Συγγραφέας
Χαραλαμπίδου, Βασιλική του Ιωάννης
Ημερομηνία
2022
Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. Τομέας Πολεοδομίας και Χωροταξίας
Εξεταστική επιτροπή
Σερράος Κωνσταντίνος
Μέλισσας Δημήτριος
Ψυχάρης Ιωάννης
Κλαμπατσέα Ειρήνη
Καλλιώρας Δημήτριος
Ασπρογέρακας Ευάγγελος
Γουργιώτης Ανέστης
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΆλλες Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίες ➨ Μηχανική, διεπιστημονική προσέγγιση
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΚοινωνική και Οικονομική Γεωγραφία ➨ Χωροταξικός και Πολεοδομικός σχεδιασμός
Λέξεις-κλειδιά
Πολυκριτηριακή ανάλυση; Αναλυτική Ιεραρχική Διαδικασία (ΑΗΡ); Χωρική οργάνωση; Επενδυτικές προτεραιότητες; Εργαλείο πολιτικής
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.