Ανταγωνισμός ευρωπαϊκών μητροπόλεων και χωρικός σχεδιασμός: η συγκρότηση των ανώτερων επιπέδων της αστικής ιεραρχίας

Περίληψη

Σκοπός αυτής της εργασίας είναι να αναλύσει πως συγκροτείται η Αστική Ιεραρχία μέσα από τον Ανταγωνισμό Μητροπόλεων και το Χωρικό Σχεδιασμό. Η έρευνα επικεντρώνεται στην Ευρώπη και δημιουργείται, για τις ανάγκες της, μια νέα μέθοδος. Ως εκ τούτου, η εργασία διερευνά, εξ αρχής, τις τρεις έννοιες που την αφορούν, τη δόμηση του πλαισίου που υιοθετείται και της μεθόδου που θα χρησιμοποιηθεί.Η έρευνα δομείται γύρω από τρεις έννοιες –κλειδιά, τον Ανταγωνισμό Μητροπόλεων, το Χωρικό Σχεδιασμό και την Αστική Ιεραρχίας, και μια μελέτη περίπτωσης, το Λονδίνο. Για την καλύτερη διερεύνηση, στο Κεφάλαιο 1, δύο ερευνητικά ερωτήματα οργανώνονται και διατυπώνονται, με δύο ερευνητικά υπο –ερωτήματα έκαστο. Στο Κεφάλαιο 2, συντίθεται μια νέα μεικτή μέθοδος για την ακριβέστερη εξέταση και επίλυση των επιστημονικών προβλημάτων προβλημάτων της μορφής: Φαινόμενο στο χώρο + δύναμη παρέμβασης + καταγεγραμμένες μεταβολές στο φαινόμενο. Η νέα μέθοδος στηρίζεται στη μίξη δογμάτων και μεθόδων, προκειμένου να αποφύ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The purpose of this work is the analysis of how Urban Hierarchy is formed through the Competition of Metropolises and the Spatial Planning. The research is focused in Europe, while a new method is created for the work's demands. Thus, the work inquires from the beginning, the concepts that have an impact upon it, the building of the framework that is adopted and the method that is going to be used.Research is structured upon three key –concepts, the Competition of Metropolises, the Spatial Planning and the Urban Hierarchy, while a case study is being added to, the metropolitan area of London. Two research questions are formulated, with two research sub –questions per each question and a new mixed method is synthesized for the accurate examination and the solution of scientific problems that arise during the progress of the thesis. In Chapter 1, there are two Research Questions set with two Research Sub –Questions, each.In Chapter 2, a new method is presented, concerning scientific prob ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 6/2022)
Το πλήρες κείμενο της διατριβής είναι διαθέσιμο σε έντυπη μορφή από τη Βιβλιοθήκη Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΚΤ
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/45794
ND
45794
Εναλλακτικός τίτλος
Competition of european metropolises and spatial planning: the formation of the upper levels of urban hierarchy
Συγγραφέας
Μιχαηλίδης, Τριαντάφυλλος Μιχαήλ
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Εξεταστική επιτροπή
Σερράος Κωνσταντίνος
Αυγερινού - Κολώνια Σοφία
Δέφνερ Αλέξιος
Θεοδωρά Παναγιώτα
Μέλισσας Δημήτριος
Παγώνης Αθανάσιος
Ψυχάρης Ιωάννης
Επιστημονικό πεδίο
Μηχανική & Τεχνολογία
Άλλες Επιστήμες Μηχανικού & Τεχνολογίας
Λέξεις-κλειδιά
Ανταγωνισμός μητροπόλεων; Χωρικός σχεδιασμός; Αστική Ιεραρχία
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
409 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ., ευρ.