Προστασία του περιβάλλοντος, περιορισμοί της ιδιοκτησίας και δικαίωμα αποζημίωσης: δικαιοκρατικές εγγυήσεις και μηχανισμοί εξισορρόπησης

Περίληψη

Αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής είναι η ανάλυση των περιορισμών που επιβάλλονται στην ιδιοκτησία χάριν της προστασίας του περιβάλλοντος, με αιχμή τους αναγκαίους εξισορροπητικούς μηχανισμούς για την αποκατάσταση της δίκαιης ισορροπίας μεταξύ γενικού συμφέροντος και ατομικών δικαιωμάτων. Η ιδιοκτησία παρουσιάζεται και αναλύεται ως θεσμός και ως δικαίωμα που υπόκειται σε ποικίλους περιορισμούς και δεσμεύσεις για την εξυπηρέτηση του δημόσιου οικολογικού συμφέροντος. Παράλληλα, εξετάζονται οι εγγυητικοί μηχανισμοί και τα αντισταθμιστικά μέτρα που οφείλουν να συνοδεύουν τα παρεμβατικά επί της ιδιοκτησίας μέτρα ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματική εφαρμογή τόσο του συνταγματικού στόχου για προστασία του περιβάλλοντος όσο και του συνταγματικώς κατοχυρωμένου δικαιώματος της ιδιοκτησίας. Η ανάλυση πραγματοποιείται υπό το πρίσμα του ουσιαστικού περιεχομένου της ιδιοκτησίας, με σκοπό τη διατύπωση βέλτιστων κριτηρίων για τη διάκριση μεταξύ των περιορισμών που πρέπει να γίνονται ανεκτοί απ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The subject of this dissertation is the analysis of the restrictions imposed on property for the protection of the environment, with a view to the necessary balancing mechanisms for the restoration of the requisite fair balance between general interest and individual rights. Property is presented and analyzed both as an institution and an individual right that is subject to various limitations and encumbrances for the protection of the environment. At the same time, the guarantee mechanisms and the compensatory measures that must accompany intervention measures on property are examined, in order to ensure effective implementation of both the constitutional objective for the protection of the environment and the constitutionally guaranteed right to property. The analysis is carried out in the light of the substantive content of property rights, in order to formulate optimal criteria for distinguishing between restrictions that must be tolerated by the citizen without compensation and r ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 3/2024)
DOI
10.12681/eadd/51103
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/51103
ND
51103
Εναλλακτικός τίτλος
Environmental protection, property restrictions and the right to compensation: guarantees under rule of law and balancing mechanisms
Συγγραφέας
Σταματίου, Κωνσταντίνα του Αλέξανδρος
Ημερομηνία
2022
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών. Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης. Τομέας Διοικητικής Επιστήμης και Δημοσίου Δικαίου
Εξεταστική επιτροπή
Γιαννακούρου Γεωργία
Τασόπουλος Ιωάννης
Χλέπας Νικόλαος-Κομνηνός
Χρυσανθάκης Χαράλαμπος
Καραμπατζός Αντώνιος
Μέλισσας Δημήτριος
Μαριά Ευπραξία-Αίθρα
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΝομική Επιστήμη ➨ Δίκαιο
Λέξεις-κλειδιά
Ιδιοκτησία; Προστασία περιβάλλοντος; Περιορισμοί ιδιοκτησίας; Αποζημίωση; Αναλογικότητα; Δίκαιη ισορροπία; Χρήσεις γης; Όροι δόμησης
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
πιν.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.