Τα βυζαντινά μολυβδόβουλα από την Καρχηδόνα

Περίληψη

Ο Pere Laurent, στα πλαίσια του σχεδιασμού ενός Corpus βυζαντινών μολύβδινων σφραγίδων σκόπευε πριν από καιρό έναν ξεχωριστό τόμο για τη Βυζαντινή Αφρική, που θα είχε τον αριθμό IV ως τόμο, αλλά δεν τα κατάφερε όσο ήταν εν ζωή. Οι φωτογραφίες που συγκέντρωσε (εν μέρει τραβηγμένες από την κυρία Morrisson) ήρθαν αργότερα στη Βιέννη και στο Ινστιτούτο Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών και συγκεκριμένα στον καθηγητή κύριο Werner Seibt. Η συλλογή αποτελείται από περίπου 790 μολύβδινες σφραγίδες, που μελετήθηκαν λεπτομερώς στη διδακτορική μου διατριβή.Μέχρι τώρα μόνο ένα μικρό μέρος τους είχε δημοσιευτεί σωστά, δηλαδή οι σφραγίδες των κομμερκιαρίων (C. MORRISSON - W. SEIBT, Sceaux de commerciaires byzantins du VIIe siecles trouves a Carthage. Rev.num VI/24, 1982, 222-241, mit Taf. 19-24). Οι σύντομες δημοσιεύσεις του A. L. Delattre (από τις αρχές του 20ου αιώνα) θα πρέπει καλύτερα να θεωρηθούν μόνο ως μια προέκδοση, γεμάτη λάθη.Αν και πολλές σφραγίδες, από ιστορική άποψη, μπορούν να μας πρ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Pere Laurent, within the scope of planning a Corpus of Byzantine lead seals intended some time ago a separate volume for Byzantine Africa, which should have the number IV, but he did not achieve it during his lifetime. The photos collected by him (partly taken by Mme Morrisson) came later to Vienna, and are now to our dispositon. The collection consists of about 790 lead seals, studied in details in my doctoral thesis.Till now only a small part of them was properly published, i.e. the seals of Kommerkiarioi (C. MORRISSON - W. SEIBT, Sceaux de commerciaires byzantins du VIIe siecles trouves a Carthage. Rev.num VI/24, 1982, 222-241, mit Taf. 19-24). The short publications by A. L. Delattre (from the beginning of 20th century) should better be considered only as a pre-edition, full of mistakes.Although many seals, from the historical point of view, can offer us only few results, the value of this collection lays especially in the fact that they date to a limited period. As the Byzantine E ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Im Rahmen der Planung für ein Corpus der byzantinischen Bleisiegel sah Pere Laurent einst einen eigenen Band für das byzantinsche Afrika vor; er sollte die Nummer IV tragen, es kam aber nicht dazu. Die Photos, die Laurent einst dafür sammelte (zum Teil von Mme Morrisson aufgenommen) kamen später nach Wien,wo uns nun Aufnahmen von ca. 790 Bleisiegeln zur Verfügung stehen, die derzeit im Rahmen meiner Dissertation aufgearbeitet werden. Nur ein kleiner Teil ist bereits gut publiziert, und zwar die Siegel der Kommerkiarier (C. MORRISSON - W. SEIBT, Sceaux de commerciaires byzantins du VIIe siecles trouves a Carthage. Rev.num VI/24, 1982, 222-241, mit Taf. 19-24), wogegen man die kleinen Artikel von A. L. Delattre aus dem Beginn des 20. Jh. besser nur als Voredition bezeichnen sollte. Obwohl viele Siegel historisch nur bescheidene Ergebnisse bieten können, liegt der Wert dieser Sammlung vor allem in der engen Zeitspanne, aus der sie stammen, denn am Ende des 7. Jh. war Karthago für das b ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/50332
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/50332
ND
50332
Εναλλακτικός τίτλος
The byzantine seals from Carthage
Die byzantinischen Bleisiegel aus Karthago
Συγγραφέας
Ζωγραφόπουλος, Κωνσταντίνος (Πατρώνυμο: Ιωάννης)
Ημερομηνία
2006
Ίδρυμα
Universitat Wien. Philosophisches Fakultat. Institut fur Byzantinistik und Neograzistik
Εξεταστική επιτροπή
Seibt Werner
Krikorian Mesrob
Seibt Werner
Krikorian Mesrob
Szemethy Hubert
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΙστορία και Αρχαιολογία ➨ Μεσαιωνική και Βυζαντινή ιστορία
Λέξεις-κλειδιά
Βυζαντινά Μολυβδόβουλα; Καρχηδόνα
Χώρα
Αυστρία
Γλώσσα
Γερμανικά
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)