Η νοτιοδυτική Θράκη κατά τους 13ο και 14ο αιώνες

Περίληψη

Η εργασία αυτή αποτελεί μια μονογραφία της περιοχής της Ν.Δ. Θράκης κατά το 13 και 14 αι. Ως Ν.Δ. Θράκη ορίζεται η περιοχή της ενιαίας Θράκης μεταξύ των ποταμών Έβρο και Νέστο. Σε μια σύντομη εισαγωγή παρουσιάζεται ο χώρος, η γεωμορφολογία της περιοχής και οι οδοί επικοινωνίας. Στο κεφάλαιο της πολιτικής ιστορίας με βάση τις ιστορικές πηγές και τη σύγχρονη βιβλιογραφία παρουσιάζονται τα πολιτικά και στρατιωτικά γεγονόντα με έμφαση στις σχέσεις της βυζαντινής αυτοκρατορίας με τους λαούς της Βαλκανικής και οι εμφύλιοι πόλεμοι που εκτυλίχθηκαν στην περιοχή της Ν.Δ. Θράκης. Στη μελέτη της διοικητικής οργάνωσης της περιοχής η διάκριση των διοικήσεων Ανδριανουπόλεως και Διδυμοτείχου βασίστηκε σε ιστορικά γεγονόντα που αναδείκνυαν τις πόλεις σε σημαντικές και στην ύπαρξη ξεχωριστών αρχόντων. Για τον Βολερό υπήρχε μια σειρά εγγράφων των μονών του Άγιου Όρους όπου αναφερόταν είτε ως ξεχωριστή διοίκηση είτε ενωμένο με παρακείμενα θέματα. Στην παρουσίαση των πόλεων της περιοχής δόθηκε έμφαση στι ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Ce travail constitue une monographie de la region de la Thrace Sud - Ouest pendant les 13 et 14 siecles. Comme Thrace Sud-Ouest est bornee la region de la Thrace entre les fleuves Hebre et Nestos. Dans une courte introduction se presentent le lieu, la geomorphologie de la region et les routes de communication. Dans le chapitre de l' histoire politique, en se basant sur les sources historiques et la bibliographie moderne, les evements politiques et militaires se presentent avec une emphase aux relations de l' empire byzantin avec les peuples Balkaniques et les guerres civiles qui sont deroulees a la region de la Thrace Sud-Ouest. A l' etude de l' organisation administrative de la region, la distinction adminisrative Adrinople et Didytmoteichon a ete appuyee sur les evenements historiques qui mettaient en evidence l' importance des villes et l' existance des seigneurs separes. Pour Volero il y avait une serie de documents des monasteres du Mont Athos ou il etait rapporte soit comme une a ...
περισσότερα
Πρέπει να είστε εγγεγραμένος χρήστης για έχετε πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες του ΕΑΔΔ  Είσοδος /Εγγραφή

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/13542
Εναλλακτικός τίτλος
La Thrace sud - ouest aux 13o et 14o siecles
Συγγραφέας
Ζαφειρίου, Γερακίνα
Ημερομηνία
2000
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Σταυρίδου-Ζαφράκα Αλκμήνη
Κορρές Θεόδωρος
Μαλιγγούδης Φαίδωνας
Παζαράς Θεοχάρης
Γρηγορίου-Ιωαννίδου Μάρθα
Νεράντζη-Βαρμάζη Βασιλική
Κατσώνη Πολύμνια
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Ιστορία & Αρχαιολογία
Λέξεις-κλειδιά
Θράκη; Ροδόπη; Βολερόν; Ανδριανούπολη; Διδυμότειχο; Ιωάννης Καντακουζηνός; Ματθαίος Καντακουζηνός; Ιωάννης Παλαιολόγος
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
180 σελ. : χάρτες, πίνακες