Επιμόρφωση εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε καινοτόμες δράσεις ενίσχυσης συναισθηματικών δεξιοτήτων: θεωρητική και εμπειρική προσέγγιση

Περίληψη

Η παρούσα διδακτορική διατριβή έχει ως κύριο σκοπό τη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της επιμόρφωσης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, σε καινοτόμες δράσεις, για την ενίσχυση συναισθηματικών δεξιοτήτων, ώστε να ενδυναμωθούν επαγγελματικά και προσωπικά. Επιμέρους στόχοι της έρευνας τέθηκαν: i) Η διερεύνηση των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών ώστε να υποστηριχθούν με γνώσεις και πρακτικές, για εμπλουτισμό της καθημερινής εκπαιδευτικής διαδικασίας. ii) Η ανίχνευση της μεταβολής των γνώσεων και συναισθημάτων των μαθητών, κατά τη διαδικασία της επιμόρφωσης. iii) Η σκιαγράφηση της αλλαγής των σχέσεων στη σχολική τάξη. iv) Η αποτίμηση της καινοτομίας του προσφερόμενου επιμορφωτικού υλικού, για την καλλιέργεια των κοινωνικοσυναισθηματικών δεξιοτήτων.Η επιμόρφωση διάρκειας έξι εβδομάδων (26.02.2017-09.04.2017), πραγματοποιήθηκε κατά το σχολικό έτος 2016-2017 και συμμετείχαν εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.Επιλέχ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The current thesis has as a primary goal the investigation of the efficiency of training teachers of Primary Education, in innovative actions that will reinforce emotional skills, so that they will be empowered, both professionally and personally. Individual goals were set as follows: i) The exploration of teachers’ educational needs, in order to be supported with knowledge and practices, for the enrichment of the daily educational process, ii) The detection of the change of students' knowledge and feelings, during the training process, iii) Sketching the change in relations in class, iv) The evaluation of the innovation the educational package offered in the cultivation of socioemotional skills. The training program lasted six weeks (26.02.2017-09.04.2017), during the 2016-17 school year, and the participants were Primary Education teachers of all faculties in Central Macedonia Periphery. The research method chosen, was the long-distance research-action model in innovative theatrical ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/50160
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/50160
ND
50160
Εναλλακτικός τίτλος
Training of primary school teachers in innovative actions to enhance emotional skills: theoretical and empirical approach
Συγγραφέας
Μπασματζίδου, Μαρία του Βασίλειος
Ημερομηνία
2021
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Θεολογική. Τμήμα Θεολογίας. Τομέας Λατρείας, Χριστιανικής Αγωγής και Εκκλησιαστικής Διοίκησης
Εξεταστική επιτροπή
Ράντζου Μαρία
Μητροπούλου - Μούρκα Βασιλική
Στογιαννίδης Αθανάσιος
Καλλιακμάνης π. Βασίλειος
Πεπές Ευάγγελος
Μπίκος Κωνσταντίνος
Βαλκάνος Ευθύμιος
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΆλλες Ανθρωπιστικές Επιστήμες ➨ Ανθρωπιστικές επιστήμες, γενικά
Λέξεις-κλειδιά
Εξ αποστάσεως επιμόρφωση εκπαιδευτικών; Έρευνα-δράση; Συναισθηματικές δεξιότητες; Θεατρικό παιχνίδι; Καινοτομία
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)