Μέτρηση δεικτών οξειδωτικού στρες σε ιστούς και αίμα αρουραίων μετά από χορήγηση μείγματος φυτοφαρμάκων και συντηρητικών τροφίμων σε μικρές δόσεις, για μεγάλο χρονικό διάστημα

Περίληψη

Η μακροχρόνια έκθεση του ανθρώπου σε ξενοβιοτικές ουσίες επιφέρει αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης διαφόρων νόσων. Πολλές έρευνες έχουν πραγματοποιηθεί για τη μελέτη της επίδρασης της μακροχρόνιας έκθεσης μεμονωμένων χημικών ουσιών σε χαμηλές δόσεις στην οξειδοαναγωγική κατάσταση διαφόρων οργανισμών. Η ιδέα της χορήγησης ενός μείγματος χημικών ουσιώνσε δόσεις μικρότερες του NOAEL (No observed adverse effect level) που παρουσιάζεται στην πειραματική αυτή μελέτη είναι πρωτοποριακή. Με τη μελέτη αυτή προσεγγίστηκε η προσομοίωση κινδύνου σε ρεαλιστικά σενάρια (real-life risk simulation). Σκοπός της παρούσας διατριβής ήταν να αξιολογηθεί η επίδραση που έχει ένα μείγμα ξενοβιοτικών ουσιών που χορηγήθηκε για μεγάλο χρονικό διάστημα σε συγκεντρώσεις χαμηλότερες από το NOAEL, στο οξειδοαναγωγικό προφίλ επιμύων. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκαν 40 επίμυες στους οποίους χορηγήθηκε για 18 μήνες, μείγμα 13 χημικών ουσιών (καρβαρύλιο, διμεθοϊκό, γλυφοσικό, μεθομυλεστέρας, μεθυλοπαραθείον, τριαδιμεθόνη, ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Long-term exposure of humans to xenobiotics increases the risk of the onset of various diseases. Numerous studies have investigated the effects of long-term low-dose exposure regimen to individual xenobiotics on the redox profile of various organisms. However, the approach of the present study according to which the effects of long-term low-dose exposure regimen to mixtures of xenobiotics on redox profile need to be examined is pioneering. This study approached the so-called real-life risk simulation . Thus, the aim of the study was to evaluate the effect of a mixture of xenobiotics that was administered long-term in doses much lower than NOAEL on rats. For this purpose, 40 rats were exposed for 18 months to a mixture of 13 chemicals (carbaryl, dimethoate, glyphosate, methomyl, methyl parathion, triadimefon, aspartame, sodium benzoate, calcium disodium ethylene diamine tetra-acetate, ethylparaben, butylparaben, bisphenol A, and acacia gum) in 3 dose levels (low, medium high). At 6, 12 ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/50080
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/50080
ND
50080
Εναλλακτικός τίτλος
Measurement of oxidative stress markers in rat tissues and blood after long term administration of a mixture of pesticides and food preservatives of low doses explosure
Συγγραφέας
Φουντουκίδου, Πολυξένη (Πατρώνυμο: Ηλίας)
Ημερομηνία
2021
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Κουρέτας Δημήτριος
Στάγκος Δημήτριος
Τσατσάκης Αριστείδης
Ασπροδίνη Ευτυχία
Βεσκούκης Αριστείδης
Κοβάτση Λήδα-Καλλιόπη
Πουλάς Κωνσταντίνος
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΙατρική Βιοτεχνολογία ➨ Ιατρική βιοτεχνολογία
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΆλλες Ιατρικές Επιστήμες ➨ Ιατρική έρευνα και Πειραματική ιατρική
Λέξεις-κλειδιά
Οξειδωτικό στρες; Οξειδοαναγωγική κατάσταση; Αρουραίοι; Παρασιτοκτόνα; Πρόσθετα τροφίμων; Αποδεκτή ημερήσια πρόσληψη; Ανεκτή ημερήσια πρόσληψη; NOAEL
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)