Οι κίνδυνοι για την υγεία και το περιβάλλον, το Θεσμικό-Κανονιστικό πλαίσιο για την αντιμετώπισή τους: η περίπτωση των ενδοκρινικών διαταρακτών

Περίληψη

Στόχος της παρούσας διατριβής είναι, αφενός μεν η ανάδειξη του προβλήματος των χημικών ουσιών που λειτουργούν ως ενδοκρινικοί διαταράκτες (ΕΔ), αφετέρου δε η ανάλυση της λειτουργίας του κανονιστικού πλαισίου της ΕΕ για τις εν λόγω χημικές ουσίες. Ειδικότερα, αναδεικνύονται οι κίνδυνοι για την υγεία του ανθρώπου και το περιβάλλον που προέρχονται από την έκθεση σε αυτές τις ουσίες. Μετά την ανάπτυξη των πραγματολογικών δεδομένων σχετικά με τους ΕΔ, η έρευνα εστιάζεται στο θεσμικό-κανονιστικό πλαίσιο της ΕΕ αναφορικά με τις εν λόγω χημικές ουσίες. Αναλύονται τα προβλήματα εφαρμογής του πλαισίου αυτού που έχουν να κάνουν με τα κενά της επιστημονικής γνώσης σχετικά με τους ΕΔ, την επιστημονική αβεβαιότητα που επικρατεί στον συγκεκριμένο τομέα και με τη διαδικασία λήψης της σχετικής απόφασης από τα αρμόδια όργανα. Περαιτέρω, εντοπίζονται ζητήματα που αφορούν τη διεπαφή της επιστήμης και της πολιτικής στον κρίσιμο τομέα της Ρύθμισης του Κινδύνου στην ΕΕ σχετικά με τις εν λόγω ουσίες. Ερευνάτ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The aim of the following thesis is, on the one hand, to highlight the problem of the chemical substances that function as endocrine disruptors (EDCs) and, on the other, to analyze the function of the EU regulatory framework pertaining to the aforementioned chemical substances. Furthermore, dangers both to human health and the environment, as they emerge from the use of these substances, are highlighted and discussed. After the development of factual data regarding EDCs, the investigation focuses on the statutory-regulatory framework of the EU regarding these substances. The repercussions from the application of this framework are analyzed, more particularly those problems emerging from gaps in scientific knowledge regarding EDCs, the scientific uncertainty that prevails in this particular area, and the decision making process followed by officially authorized bodies.Furthermore, issues stemming from the relationship between science and politics will also be discussed, especially those ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/49926
ND
49926
Εναλλακτικός τίτλος
Health and environmental risks and the regulatory framework for their management: the case of endocrine disruptors
Συγγραφέας
Καλοφύρη, Παρασκευή του Δημήτριος
Ημερομηνία
2021
Ίδρυμα
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο. Σχολή Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας και Εφαρμοσμένων Οικονομικών. Τμήμα Γεωγραφίας
Εξεταστική επιτροπή
Μπάλιας Γεώργιος
Κουρέτας Δημήτριος
Παπανικολάου Γεώργιος
Βενετίκου Μαρία
Δεδούσης Γεώργιος
Αραποστάθης Ευστάθιος
Βλάχος Γεώργιος
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΕπιστήμες Υγείας ➨ Δημόσια/περιβαλλοντική υγεία και Υγεία της εργασίας
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΝομική Επιστήμη ➨ Νομική επιστήμη, διεπιστημονική προσέγγιση
Λέξεις-κλειδιά
Ενδοκρινικοί διαταρακτές; Ρύθμιση κινδύνου; Χημικές ουσίες; Αρχή της προφύλαξης; Περιβαλλοντικό δίκαιο; Αξιολόγιση κινδύνου
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.