ΑΪΣΕ: δημιουργία ενός μουσικού θεάτρου-μιούζικαλ με τη χρήση σύγχρονων τεχνικών σύνθεσης και εργαλείων των πολύτεχνων θεαμάτων

Περίληψη

Στο μιούζικαλ «ΑΪΣΕ» (2014), οι τεχνικές σύνθεσης, η επεξεργασία του μουσικού υλικού, τα στιλιστικά χαρακτηριστικά και η επέκταση της μεθοδολογίας και τεχνοτροπίας που χρησιμοποιήθηκε αποτελούν τους βασικούς πυλώνες αυτής της έρευνας που έχει σαν στόχο να συμβάλει στην εξέλιξη και επαναπροσέγγιση του σύγχρονου μιούζικαλ. Η έρευνα αυτή συνίσταται στην δημιουργία ενός σύγχρονου μουσικού θεάτρου –μιούζικαλ, μεγάλης διάρκειας (~2h & 10’) με στοιχεία ψυχοδράματος που αρθρώνεται σε τρία επίπεδα: οι μνήμες, το παρόν του ήρωα, και το ταξίδι της απελευθέρωσης. Η παρούσα σύνθεση χρησιμοποιεί ένα ιδιότυπο “θραυσματικό” αφηγηματικό και συγχρόνως κινηματογραφικό στιλ μέσα από τις ιδιωματικές και ηχοχρωματικές αντιθέσεις «ταξιδεύοντας» μουσικά μεταξύ Ανατολής και Δύσης, το οποίο εξυπηρετεί απόλυτα τη δομή του κειμένου και τη δραματουργία. Στο μιούζικαλ «ΑΪΣΕ» λοιπόν που αποτελεί το κεντρικό θέμα της διατριβής διατυπώθηκαν συγκεκριμένα εργαλεία και τεχνικές που έδωσαν τη δυνατότητα στον δημιουργό να ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

In the musical "AISE" (2014), the composition techniques, the processing of the musical material, the stylistic characteristics and the extension of the methodology and style used are the main pillars of this research that aims to contribute to the evolution and re-approach of the modern musical.This research consists in the creation of a contemporary musical-musical theater, of long duration (~ 2h & 10 ') with elements of psychodrama articulated on three levels: the memories, the presence of the hero, and the journey of liberation. The present composition uses a peculiar "fragmentary" narrative and at the same time cinematic style through the idiomatic and sound-color contrasts "traveling" musically between East and West, which perfectly serves the structure of the text and the dramaturgy. In the (The musical "AISE"), which is the central theme of the dissertation, formulated specific tools and techniques that enabled the creator to re-approach a species with a strong genetic code and ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Im musikalischen "AISE" (2014) sind die Kompositionstechniken, die Verarbeitung des musikalischen Materials, die stilistischen Merkmale und die Erweiterung der verwendeten Methodik und Stilistik die Hauptpfeiler dieser Forschung, die einen Beitrag zur Evolution und Erneuerung Ansatz des modernen Musicals. Diese Forschung besteht in der Schaffung eines zeitgenössischen Musiktheater-Musicals von langer Dauer (~ 2h & 10') mit Elementen des Psychodramas, die auf drei Ebenen artikuliert werden: die Erinnerungen, die Anwesenheit des Helden und die Reise der Befreiung. Die vorliegende Komposition bedient sich einer eigentümlichen "fragmentarischen" Erzählung und zugleich filmischen Stils durch die zwischen Ost und West "reisenden" idiomatischen und klangfarbenen Kontraste, die der Textstruktur und Dramaturgie perfekt dienen. In dem Das musikalische "AISE", das das zentrale Thema der Dissertation ist, formulierte spezifische Werkzeuge und Techniken, die es dem Schöpfer ermöglichten, sich einer ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/49807
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/49807
ND
49807
Εναλλακτικός τίτλος
Aise: creating a musical theater-musical with the use of modern composition techniques and tools of multi-faceted spectacles
Aise: kreation eines Musiktheater-Musicals unter Einsatz moderner Kompositionstechniken und Werkzeuge facettenreicher Spektakel
Συγγραφέας
Σαμαράς, Καμπάνης (Πατρώνυμο: Ευριπίδης)
Ημερομηνία
2021
Ίδρυμα
Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Σχολή Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών. Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Εξεταστική επιτροπή
Μαραγκόπουλος Δημήτριος
Πάτρας Δημήτριος
Ζέρβας Αθανάσιος
Λαπιδάκης Μιχάλης
Δημητριάδης Δήμος
Μνιέστρης Ανδρέας
Λογιάδης Μιλτιάδης
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΤέχνες (Τέχνες, Ιστορία της Τέχνης, Ερμηνευτικές Τέχνες, Μουσική) ➨ Μουσική
Λέξεις-κλειδιά
Μουσική σύνθεση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)