Το ευρωπαϊκό πανεπιστήμιο 1960-1980: η επιστημονική και η λογοτεχνική του πρόσληψη: το παράδειγμα του βρετανικού πανεπιστημιακού μυθιστορήματος

Περίληψη

Κεντρικό ερευνητικό ερώτημα της παρούσας εργασίας είναι το πώς προσλαμβάνει το βρετανικό ακαδημαϊκό μυθιστόρημα τις σημαντικές εξελίξεις που συντελέστηκαν στο πανεπιστήμιο την εικοσαετία 1960-1980. Η διατριβή χωρίζεται σε δύο κύρια μέρη, με το κάθε μέρος να αποτελείται από δύο κεφάλαια. Το πρώτο μέρος της παρούσας ερευνητικής εργασίας εξετάζει το πανεπιστήμιο με αμιγώς επιστημονικό χαρακτήρα και αποτελεί τη βάση, τον «καμβά» πάνω στον οποίο θα στηριχθεί το ερευνητικό σκέλος του δεύτερου μέρους της εργασίας. Για το πρώτο μέρος της διατριβής χρησιμοποιήσαμε εκτεταμένη ξενόγλωσση βιβλιογραφία. Επιλέξαμε να μελετήσουμε το ευρωπαϊκό πανεπιστήμιο και, συγκεκριμένα, το πανεπιστήμιο στη Βρετανία, Γαλλία και Γερμανία.Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας μελετάμε την εξέλιξη του πανεπιστημίου στη Γερμανία, Γαλλία και Βρετανία από τις αρχές του 19ου αι. έως τα τέλη της δεκαετίας του 1950.Το δεύτερο κεφάλαιο, το οποίο αποτελεί κεντρικό σημείο της παρούσας εργασίας, εξετάζει τις σημαντικές εξελίξεις που ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The central research question of the present dissertation is how the British academic novel perceives the important developments that took place at the university during the 20-year period 1960-1980. The dissertation is divided into two main parts. Εach part consists of two chapters. The first part of this research work examines the university under a scientific standpoint of view and is the "canvas" on which the research of the second part of the work will be based. For the first part of the dissertation, we used extensive foreign-language literature. We have chosen to study the European University and, in particular, the university in Britain, France and Germany. In the first chapter of the research work we study the development of the university in Germany, France and Britain until the end of 1950's. The second chapter, which is a central part of this work, examines the important developments in the university in the three countries mentioned above during the post-war period, namely ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/49657
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/49657
ND
49657
Εναλλακτικός τίτλος
The European university 1960-1980: its scientific and literary perception: the example of the British university novel
Συγγραφέας
Δημητρίου, Ματθαίος του Τριαντάφυλλος
Ημερομηνία
2021
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
Εξεταστική επιτροπή
Κιμουρτζής Παναγιώτης
Σταμέλος Γεώργιος
Κυπριανός Παντελής
Παπαδάκης Νικόλαος
Πρόκου Ελένη
Χριστοδουλίδου Λουίζα
Φούκας Βασίλειος
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΆλλες Ανθρωπιστικές Επιστήμες ➨ Ανθρωπιστικές επιστήμες, γενικά
Λέξεις-κλειδιά
Πανεπιστήμια στην Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία; Μεταπολεμική περίοδος 1960-1980; Βρετανικό πανεπιστημιακό μυθιστόρημα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
πιν.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)