Γνώσεις περιεχομένου και παιδαγωγικές γνώσεις περιεχομένου εν ενεργεία εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και ποιότητα διδασκαλιών στους ρητούς αριθμούς

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας διδακτορικής διατριβής ήταν η διερεύνηση αφενός των γνώσεων περιεχομένου και των παιδαγωγικών γνώσεων περιεχομένου εν ενεργεία εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στους ρητούς αριθμούς και αφετέρου της σύνδεσης αυτών των ειδών γνώσης με την ποιότητα διδασκαλίας των εκπαιδευτικών. Για τον σκοπό αυτό, πραγματοποιήθηκαν δύο έρευνες. Στην πρώτη έρευνα, έγινε παρατήρηση διδασκαλιών 14 εκπαιδευτικών προερχόμενων από δημόσια και ιδιωτικά σχολεία, προκειμένου να αξιολογηθεί η ποιότητα των διδασκαλιών τους στους ρητούς αριθμούς. Στη δεύτερη έρευνα, 111 εν ενεργεία εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να απαντήσουν σε δοκιμασίες ερωτηματολογίου το οποίο εξέταζε τις γνώσεις και τις παιδαγωγικές γνώσεις τους στους ρητούς αριθμούς. Τα αποτελέσματα έδειξαν διακυμάνσεις στην ποιότητα διδασκαλιών των εκπαιδευτικών: παρατηρήθηκαν από Χαμηλής έως και Υψηλής ποιότητας διδασκαλίες. Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί παρουσίασαν περιορισμένες ή μηδαμινές ελλείψεις στις γνώσεις περιεχομένου για τους ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The purpose of the present study was to examine the content knowledge and pedagogical content knowledge of in-service primary school teachers in rational numbers and the relationship between the two types of knowledge and teaching quality. For this purpose, two studies were carried out. In the first study, 14 primary school teachers all coming from public and private schools were observed teaching rational numbers in order the quality of their teaching to be assessed. In the second study, 111 in-service primary school teachers were asked to complete a questionnaire with items that examined their content knowledge and pedagogical knowledge in rational numbers. A wide range of teaching quality was found to include low and high quality teaching. The majority of the teachers appeared with limited or minimal weaknesses in their content knowledge for rational numbers. Their pedagogical content knowledge, however, revealed more weaknesses. A great relationship was found between the two types ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/49465
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/49465
ND
49465
Εναλλακτικός τίτλος
Content knowledge and pedagogical content knowledge of in-service primary school teachers and teaching quality in rational numbers
Συγγραφέας
Κυριακορεΐζη, Αικατερίνη (Πατρώνυμο: Χρήστος)
Ημερομηνία
2021
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Παιδαγωγική. Τμήμα Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης. Τομέας Θετικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών
Εξεταστική επιτροπή
Δεσλή Δέσποινα
Σκουμπουρδή Χρυσάνθη
Παπαδόπουλος Ιωάννης
Ντρενογιάννη Ελένη
Παπανδρέου Μαρία
Τριανταφυλλίδης Τριαντάφυλλος
Βαμβακούση Ξανθή
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΜαθηματικά ➨ Μαθηματικά, άλλοι τομείς
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΕκπαίδευση ➨ Διδασκαλία και κατάρτιση
Λέξεις-κλειδιά
Κυριακορεΐζη; Γνώσεις περιεχομένου; Παιδαγωγικές γνώσεις περιεχομένου; Ποιότητα διδασκαλίας; Ρητοί αριθμοί; Εν ενεργεία εκπαιδευτικοί; Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
πιν., σχημ., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)