Αξιολόγηση προγραμμάτων μη τυπικής περιβαλλοντικής εκπαίδευσης: μελέτη περίπτωσης πολυλειτουργικού αγροκτήματος

Περίληψη

Μία υποστηριζόμενη κατεύθυνση σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, είναι η θετική αλλαγή στάσεων και τρόπων συμπεριφοράς προς το περιβάλλον, μέσα από υπηρεσίες άτυπης και μη-τυπικής περιβαλλοντικής εκπαίδευσης σε εξωτερικούς χώρους. Όμως υπάρχει έλλειψη σε πρότυπα επικύρωσης και αξιολόγησης της ποιότητας αυτών των υπηρεσιών. Ο ρόλος του γεωργικού τομέα σε αυτήν την κατεύθυνση, μπορεί να είναι καθοριστικός, μόνο με την προϋπόθεση της ύπαρξης του κατάλληλου πλαισίου αξιολόγησης των εκπαιδευτικών υπηρεσιών, ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες προς αυτή την αλλαγή. Έχοντας υπόψη την έλλειψη έρευνας αλλά και τα νομοθετικά κενά που υπάρχουν, διαμορφώθηκε ο κύριος σκοπός της παρούσας διατριβής: η κατασκευή ενός εργαλείου αξιολόγησης προγραμμάτων μη-τυπικής περιβαλλοντικής εκπαίδευσης σε πολυλειτουργικά αγροκτήματα και η δοκιμή του σε μία μελέτη περίπτωσης. Η μεθοδολογική πρωτοτυπία της έρευνας είναι η κατασκευή ενός αποδεκτού εργαλείου σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, το οποίο θα μπορεί να αποδεικνύε ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Ιn national and European level, positive change of attitudes and behaviors towards the environment, are supported with informal and non-formal environmental education services, in outdoor spaces. Yet, there is a lack of quality validation and evaluation prototypes of these services. Το this direction, the role of agriculture, could be major and determinant, simply by covering the appropriate assessment context of these services towards this change. Based on the lack of research and legislation gap, the main purpose of this thesis was shaped on the following grounds: the construction of an assessment tool of non-formal environmental education programs along with the testing of this tool in a case study. The methodological innovation of the present research is the construction of an accepted tool in European and national level, able to prove the success and certify a non-formal environmental education program. Methodological and conceptual context of this tool, covers a range of cases bu ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/49438
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/49438
ND
49438
Εναλλακτικός τίτλος
Assessment of non-formal environmental education programs in a multifunctional (case study) farm
Συγγραφέας
Δαλαμπίρα, Ευρώπη-Σοφία του Ιωάννη
Ημερομηνία
2021
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. Τμήμα Γεωπονίας. Τομέας Αγροτικής Οικονομίας
Εξεταστική επιτροπή
Παπαδάκη-Κλαυδιανού Αφροδίτη
Μιχαηλίδης Αναστάσιος
Παρταλίδου Μαρία
Σεργάκη Παναγιώτα
Νάστης Στέφανος
Τσαντόπουλος Γεώργιος
Χατζηθεοδωρίδης Φώτιος
Επιστημονικό πεδίο
Γεωπονικές Επιστήμες και ΚτηνιατρικήΆλλες Γεωπονικές Επιστήμες ➨ Αγροτική οικονομία και Πολιτική
Λέξεις-κλειδιά
Εργαλείο αξιολόγησης; Μη-τυπική μάθηση; Πολυλειτουργική γεωργία; Δείκτες ποιότητας; Περιβαλλοντική εκπαίδευση; Ψυχογραφικά χαρακτηριστικά; Ερμηνεία της επιστήμης; Φιλοπεριβαλλοντισμός; Αλλαγή συμπεριφορών; Ταυτότητες
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)