Οι NEETs στην Ελλάδα και διεθνώς: ερμηνευτικές προσεγγίσεις

Περίληψη

Το ερευνητικό αντικείμενο της παρούσας διατριβής είναι η κοινωνικά ευάλωτη ομάδα των νέων εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης και κατάρτισης, των NEETs, τα βασικά χαρακτηριστικά αυτής της ομάδας, όσο και οι επιπτώσεις της πολυετούς Κρίσης στη ζωή τους, η κατάσταση των πραγμάτων στην Ελλάδα και διεθνώς, αλλά και οι προκλήσεις σε επίπεδο δημόσιας πολιτικής. Η μεθοδολογική στρατηγική της Διατριβής συγκροτήθηκε πάνω στο τρίπτυχο: βιβλιογραφική έρευνα, δευτερογενής ανάλυση και ερμηνεία ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων και πρωτογενής ποιοτική έρευνα. Το ερευνητικό αντικείμενο προσεγγίζεται μέσα από την ερμηνεία της ετερογένειας του όρου NEET και την εννοιολόγηση όρων – «δορυφόρων». Επιχειρείται εκτεταμένη μελέτη και ανάλυση της κατάστασης των πραγμάτων διεθνώς μέσα από πηγές και δεδομένα υπερεθνικών και διεθνών Οργανισμών (ΕΕ, ΟΟΣΑ, ETF, Eurostat, Eurofound κλπ), όσο και μελέτη της κατάστασης των πραγμάτων στην Ελλάδα, μέσα από την επισκόπηση των ήδη διεξαχθεισών ερευνών εθνικής κλίμακας και των ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The field of research of this doctoral thesis is the socially vulnerable group of young people outside education, employment and training, NEETs, the main characteristics of this group, as well as the effects of the economic crisis on their lives, the state of play in Greece and internationally, and the challenges at the level of public policy.The methodological strategy of the Dissertation is based on the threefold: bibliographic research, secondary analysis and interpretation of quantitative and qualitative data and primary qualitative research.The field of research is approached through the interpretation of the heterogeneity of the term NEET and the conceptualization of terms - "satellites". An extensive study and analysis of the state of play is attempted internationally through sources and data from supranational and international organizations (EU, OECD, ETF, Eurostat, Eurofound, etc.), as well as a study of the state of play in Greece, reviewing thoroughly already conducted sur ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/49414
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/49414
ND
49414
Εναλλακτικός τίτλος
Neets in Greece and internationally: interpretative approaches
Συγγραφέας
Λυτρίβη, Ιωάννα (Πατρώνυμο: Δημήτριος)
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Κρήτης. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης
Εξεταστική επιτροπή
Παπαδάκης Νικόλαος
Κυρίδης Αργύρης
Κοτρόγιαννος Δημήτριος
Μαυρομούστακου Ήβη-Αγγελική
Δαφέρμος Βασίλειος
Λάβδας Κωνσταντίνος
Χαραλάμπους Δημήτριος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΠολιτικές Επιστήμες ➨ Πολιτική επιστήμη
Λέξεις-κλειδιά
Εκπαίδευση; Κατάρτιση; Απασχόληση; Δεξιότητες; Νεολαία; Φτώχεια; Ανεργία; Κοινωνικός αποκλεισμός
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)