Αξιοποίηση ενεργειακών φυτών για την παραγωγή πράσινου diesel στον Ελλαδικό χώρο

Περίληψη

Ο κύριος στόχος της διατριβής είναι η διερεύνηση της δυνατότητας αξιοποίησης ενεργειακών φυτών για την παραγωγή ανανεώσιμου (πράσινου) diesel στον Ελλαδικό χώρο. Πιο συγκεκριμένα επιχειρούμε μια συγκριτική μελέτη ελαίων από τέσσερα ενεργειακά φυτά του Ελλαδικού χώρου με σκοπό την ανάδειξη του καταλληλότερου για τη χρήση του ως πρώτη ύλη στην παραγωγή πράσινου ντίζελ. Πρόκειται για τα έλαια του ηλίανθου, της ελαιοκράμβης, της σόγιας και της αγριαγκινάρας. Η συγκριτική αξιολόγηση κινήθηκε σε δύο άξονες: ο πρώτος είναι η συγκριτική μελέτη όσον αφορά αγρονομικά χαρακτηριστικά, δυνατότητες καλλιέργειας και κόστος καλλιέργειας και βασίζεται σε δεδομένα από την βιβλιογραφία. Ο δεύτερος και κυριότερος άξονας έχει να κάνει με την πειραματική αξιολόγηση των ελαίων ως προς τη δυνατότητα μετατροπής τους σε πράσινο ντίζελ μέσω της διεργασίας της καταλυτικής εκλεκτικής αποξυγόνωσής τους. Για την υλοποίηση αυτού του άξονα – επιμέρους στόχου, θα έπρεπε να χρησιμοποιήσουμε έναν κατάλληλο στερεό καταλύτ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The main goal of the dissertation is to investigate the possibility of utilizing energy crops for the production of renewable (green) diesel in Greece. More specifically, we are attempting a comparative study of oils from four energy crops in Greece in order to highlight the most suitable for its use as a raw material in the production of green diesel. These are the oils of sunflower, rapeseed, soya and Cynara cardunculus. The comparative evaluation moved in two axes: the first is the comparative study in terms of agronomic characteristics, cultivation potential and cultivation costs and is based on data from the literature. The second and main axis has to do with the experimental evaluation of oils in terms of their ability to convert to green diesel through the process of their catalytic selective deoxygenation. To implement this sub-objective axis, we would have to use a suitable solid catalyst. We approached this as an additional challenge for the dissertation, choosing not to use ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/48701
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/48701
ND
48701
Εναλλακτικός τίτλος
Utilization of energy crops for the production of green diesel in Greece
Συγγραφέας
Πετρόπουλος, Γεώργιος (Πατρώνυμο: Σπυρίδων)
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ). Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Μπουρίκας Κυριάκος
Κορδούλης Χρήστος
Καλαβρουζιώτης Ιωάννης
Γούλα Μαρία
Καραπαναγιώτη Χρυσή
Μπογιοσάν Σογομών
Περλεπές Σπυρίδων
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΧημεία
Λέξεις-κλειδιά
Ενεργειακές καλλιέργειες; Βιομάζα; Βιοκαύσιμα; Πράσινο diesel; Βιοντίζελ; Καταλύτες νικελίου; ΤiO2; Συγκριτική αξιολόγηση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
372 σ., εικ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)