Στοχαστική μοντελοποίηση εφοδιαστικής αλυσίδας: ανάλυση, σχεδιασμός και βελτιστοποίηση ροών σε εφοδιαστικά δίκτυα

Περίληψη

Στην παρούσα διατριβή προτείνονται αναλυτικά μοντέλα για την αριθμητική εκτίμηση της απόδοσης εφοδιαστικών συστημάτων που παρουσιάζουν πρακτικό ενδιαφέρον. Τα μοντέλα χρησιμοποιούνται για μια εκτεταμένη αριθμητική μελέτη των αντίστοιχων συστημάτων με στόχο την καλύτερη κατανόηση της συμπεριφοράς τους, και όπου είναι δυνατό, την εξαγωγή συμπερασμάτων χρήσιμων στην υποστήριξη λήψης αποφάσεων. Οι γενικές παραδοχές περιλαμβάνουν χαμένη πλεονάζουσα ζήτηση, στοχαστικούς χρόνους αναμονής, και στοχαστική εξωτερική ζήτηση. Οι αβεβαιότητες μοντελοποιούνται με χρήση εκθετικής κατανομής, ή όπου κρίνεται σκόπιμο με πιο γενικές κατανομές όπως η σύνθετη Poisson και η Coxian με δύο φάσεις. Τα συστήματα μοντελοποιούνται σαν Μαρκοβιανές αλυσίδες συνεχούς χρόνου – διακριτού χώρου και εφαρμόζονται τεχνικές βασισμένες στην ανάλυση της δομής των πινάκων μεταπήδησης (Matrix analytic methods). Προτείνεται ένας αλγόριθμος για την κατασκευή του πίνακα γεννήτορα για οποιονδήποτε συνδυασμό παραμέτρων, την κατασκε ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

In this thesis analytic models are proposed for the exact numerical evaluation of production-inventory systems of practical significance. These models are used for an extensive numerical investigation of the respective networks with a view to gain an insight of the systems’ behavior, and whenever possible, to draw conclusions of managerial importance. General assumptions include lost sales for excessive external demand, stochastic lead times, and stochastic external demand. Uncertainties are modeled with the exponential distribution, and whenever appropriate with more general distributions such as the compound Poisson and the Coxian distributions. The systems are modeled as continuous time – discrete space Markov chains and matrix analytic methods are applied. An algorithm is proposed for the construction of the infinitesimal generator matrix for any given set of parameters, the formulation and solution of the corresponding system of linear equations, and the algorithmic calculation of ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 12/2022)
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/48512
ND
48512
Εναλλακτικός τίτλος
Supply chain stochastic modeling: analysis, design and optimization of flows in supply networks
Συγγραφέας
Varlas, Georgios
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Επιστημών της Διοίκησης. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Εξεταστική επιτροπή
Βιδάλης Μιχαήλ
Δούνιας Γεώργιος
Μαύρη Μαρία
Πλατής Αγάπιος
Κυριακίδης Επαμεινώνδας
Τσάντας Νικόλαος
Ζεϊμπέκης Βασίλειος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Οικονομικά και Επιχειρήσεις
Λέξεις-κλειδιά
Διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας; Διαχείριση αποθεμάτων; Στοχαστικές διαδικασίες; Μαρκοβιανές αλυσίδες; Αναλυτικές μέθοδοι πινάκων; Πολυεπίπεδα εφοδιαστικά δίκτυα; Μοντέλα χαμένων πωλήσεων
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
341 σ., πιν., σχημ., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.