Αντιλήψεις, επικοινωνιακά χαρακτηριστικά, κοινωνικές δεξιότητες και εξουθένωση των εργαζομένων του δημοσίου τομέα, σε φορείς άμεσης συνδιαλλαγής με χρήστες των υπηρεσιών: η περίπτωση των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού

Περίληψη

Η διατριβή εδράζεται στη διερεύνηση των επικοινωνιακών συμβάντων στη διαδικασία εξυπηρέτησης χρηστών/πολιτών από υπαλλήλους στις υπηρεσίες άμεσης συνδιαλλαγής των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ Βαθμού και εάν δημιουργούνται συνθήκες ανάπτυξης κοινωνιογενών αγχογόνων παραγόντων, οι οποίοι πιθανόν να οδηγούν τους/τις υπαλλήλους στην εμφάνιση συμπτωμάτων επαγγελματικής εξουθένωσης. Επίσης, διερευνάται η υπόθεση εάν οι συνθήκες του εργασιακού περιβάλλοντος, όπως η επικοινωνία, η συνεργασία και η συμμετοχή των εργαζομένων στη λήψη αποφάσεων, συμμετέχουν στην ποιότητα της εργασιακής ζωής των υπαλλήλων. Η έρευνα σκοπεί, υπό το πρίσμα της συστημικής προσέγγισης, να αποτυπώσει τις αντιλήψεις και τις επισημάνσεις των υπαλλήλων και να διερευνήσει τα χαρακτηριστικά της επικοινωνιακής διαδικασίας. Επίσης, αξιοποιώντας τα ευρήματα, στοχεύει να διατυπώσει προτάσεις οι οποίες θα βελτιώσουν την εργασιακή πραγματικότητα των υπαλλήλων και, κατ΄ επέκταση, τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Η μεθοδολογία της ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This thesis is based on the investigation of communication incidents occurring in the process of employees serving users/citizens in the front office departments of First-Degree Local Authorities and whether they create conditions for the development of social stressors, which may lead employees to show symptoms of burnout. Moreover, it is investigated whether working environment conditions, such as communication, cooperation and participation of employees in decision-making, are involved in the quality of the employees’ working lives. The research aims, in the light of the systemic approach, to capture the perceptions and observations of the employees and to explore the characteristics of the communication procedure. Also, drawing on the findings, to make proposals which will improve the working reality of employees and, consequently, the services provided. The research methodology is mixed, bringing together both quantitative and qualitative data. Three different and complementary qu ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/48333
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/48333
ND
48333
Εναλλακτικός τίτλος
Perceptions, communication characteristics, social skills and burnout of public sector employees, at posts of direct contact with service users: the case of the first degree local authorities
Συγγραφέας
Σάρρας, Σάββας (Πατρώνυμο: Πασχάλης)
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Κοινωνιολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Κωστόπουλος Τρύφων
Λύτρας Ανδρέας
Σακέλλης Ιωάννης
Στρατηγάκη Μαρία
Κουζής Ιωάννης
Γιώτη - Παπαδάκη Όλγα
Κέφης Βασίλειος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Κοινωνιολογία
Λέξεις-κλειδιά
Σύστημα; Υπάλληλοι εξυπηρέτησης δημόσιου τομέα; Πολίτες; Κοινωνιογενείς αγχογόνοι παράγοντες
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
436 σ., πιν., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)