Η καινοτομική εργασιακή συμπεριφορά των εκπαιδευτικών ως συνάρτηση της αυτοαποτελεσματικότητας, της επαγγελματικής εξουθένωσης και των δυσλειτουργικών μύθων: μεθοδολογικά και θεωρητικά ζητήματα

Περίληψη

Η ανθρώπινη συμπεριφορά πηγάζει από τις υιοθετούμενες πεποιθήσεις του ατόμου, η διερεύνηση των οποίων κρίνεται επιβεβλημένη. Καθώς η καλλιέργεια της Καινοτομικής Εργασιακής Συμπεριφοράς των εκπαιδευτικών χαρακτηρίζεται απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη του σχολικού οργανισμού, οι ατομικοί παράγοντες, όπως η Αυτοαποτελεσματικότητα, η Επαγγελματική Εξουθένωση και οι Δυσλειτουργικοί Μύθοι, φαίνεται πως επιδρούν σημαντικά εντός ενός πολύπλοκου δικτύου. Σκοπός της παρούσας διατριβής είναι η μελέτη του ρόλου αυτών των μεταβλητών για την καινοτομική εργασιακή συμπεριφορά, ταυτόχρονα με την ανάδειξη των μεθοδολογικών ζητημάτων. Το δείγμα αποτέλεσαν 964 εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ενώ αξιοποιήθηκαν τέσσερα ερωτηματολόγια αυτοαναφοράς για τη συλλογή των δεδομένων. Τα αποτελέσματα περιλαμβάνουν την προσαρμογή τριών εργαλείων μέτρησης για τον ελληνικό πληθυσμό, την κατασκευή ενός μοντέλου δομικών εξισώσεων βάσει της Θεωρίας Εργασιακών Απαιτήσεων-Πόρων και την παρουσίαση ενός μη γρ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Human behavior stems from the adopted beliefs of the individual, the investigation of which is considered imperative. As the cultivation of teachers’ Innovative Work Behavior is characterized as a prerequisite for the development of the school organization, their individual characteristics, such as self-efficacy, burnout and dysfunctional myths, seem to have a significant impact within a complex network. The purpose of this thesis is to interpret the relations of these variables with innovative work behavior, while highlighting methodological issues. The sample consisted of 964 primary school teachers, while four self-report questionnaires were used to collect the data. The results include the adaptation of three instruments for the Greek population, the construction of a Structural Equation Model based on job demands-resources theory, and the presentation of a nonlinear cusp model in the light of catastrophe theory. Findings are examined within the theoretical framework of the field, ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/55683
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/55683
ND
55683
Εναλλακτικός τίτλος
Teachers’ innovative work behavior as a function of self-efficacy, burnout, and dysfunctional myths: methodological and theoretical issues
Συγγραφέας
Γκοντέλος, Άγγελος (Πατρώνυμο: Νικόλαος)
Ημερομηνία
2024
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής. Τομέας Παιδαγωγικής
Εξεταστική επιτροπή
Σταμοβλάσης Δημήτρης
Τσιούμης Κωνσταντίνος
Ξανθοπούλου Δέσποινα
Αυγητίδου Σοφία
Ζαρίφης Γεώργιος
Τσορμπατζούδης Χαράλαμπος
Παπαβασιλείου Ιωάννα
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΕκπαίδευση ➨ Εκπαίδευση και Έρευνα της εκπαίδευσης
Λέξεις-κλειδιά
Καινοτομική εργασιακή συμπεριφορά; Αυτοαποτελεσματικότητα; Επαγγελματική εξουθένωση; Δυσλειτουργικοί μύθοι; Θεωρία εργασιακών απαιτήσεων-πόρων; Θεωρία καταστροφών
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)