Βελτιστοποίηση του σχεδιασμού, της λειτουργίας και της ποιότητας προϊόντων μονάδων ενεργειακής αξιοποίησης βιομάζας

Περίληψη

Η παρούσα διδακτορική εργασία, ερευνά, εξετάζει και αξιολογεί την δυνατότητα πλήρους αξιοποίησης των αποβλήτων που προκύπτουν από αγροτικές και κτηνοτροφικές μονάδες. Αρχικά παρουσιάζεται το σημαντικό πρόβλημα διαχείρισης αυτών των αποβλήτων και εξετάζεται μέσω της διερεύνησης όλων των διαθέσιμων τεχνολογιών μέσω της διεθνούς βιβλιογραφίας, η βέλτιστη αξιοποίηση αυτών, συντελώντας σε τριπλό όφελος: α) Παραγωγή Ενέργειας β) Προστασίας του Περιβάλλοντος και γ) Παραγωγή νέων υλικών/προϊόντων. Κεντρικός πυλώνας σε αυτήν την εργασία, είναι η διεργασία της αναερόβιας χώνευσης. Εξετάζεται σαν μελέτη περίπτωσης η Π.Ε Σερρών στην οποία η γεωργία και κτηνοτροφία αποτελούν τους πιο σημαντικούς τομείς στους οποίους δραστηριοποιούνται οικονομικά οι κάτοικοί της. Η Π.Ε Σερρών επιλέχθηκε ως μελέτη περίπτωσης λόγω του υψηλού διαθέσιμου δυναμικού βιομάζας σε απόβλητα αγροτοκτηνοτροφικών μονάδων. Στην παρούσα εργασία αναλύονται η τεχνολογία της βιοδιύλισης βιομάζας, η τεχνολογία παραγωγής ενέργειας, βιο ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The present doctoral dissertation investigates, examines and evaluates the possibility of full utilization of the wastes from agricultural and livestock units. Initially, the important problem of waste management is presented and examined through the investigation of all available technologies through the international literature, their optimal utilization, contributing to a triple benefit: a) Energy production b) Environmental protection and c) Production of new materials / products. The central pillar in this work is the process of anaerobic digestion. The Prefecture of Serres is examined as a case study in which agriculture and animal husbandry are the most important sectors in which its residents are economically active. The Prefecture of Serres was selected as a case study due to the high available biomass potential in agricultural and livestock waste. This study analyzes the biorefinery biomass technology, the energy production technology, biofuels and new materials from waste bi ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/48263
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/48263
ND
48263
Εναλλακτικός τίτλος
Optimization of the design, operation and production of quality products from biomass energy utilization units
Συγγραφέας
Ρεκλείτης, Γρηγόριος (Πατρώνυμο: Σταύρος)
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Σχολή Χημικών Μηχανικών. Τομέας Χημικών Επιστημών
Εξεταστική επιτροπή
Χαραλάμπους Αικατερίνη - Ιωάννα
Λοϊζίδου Μαρία
Αραβώσης Κωνσταντίνος
Ανδρεόπουλος Ανδρέας
Βλυσίδης Απόστολος
Κόλλια Κωνσταντίνα
Μαλαμής Συμεών
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία
Επιστήμη Χημικού Μηχανικού
Λέξεις-κλειδιά
Βιοδιυλιστήρια; Βιοαέριο; Βιομάζα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
283 σ., εικ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)