Αίσθηση συνεκτικότητας, στρατηγικές αντιμετώπισης, ψυχική υγεία και ποιότητα ζωής ασθενών με καρκίνο πνεύμονα

Περίληψη

Εισαγωγή: Παρότι ο καρκίνος του πνεύμονα είναι συχνή μορφή καρκίνου, η ψυχολογική κατάσταση αυτών των ασθενών δεν έχει μελετηθεί εκτεταμένα. Σκοπός: η μελέτη της σχέσης της αίσθησης συνεκτικότητας με την ψυχική υγεία και την ποιότητα ζωής σε ασθενείς με καρκίνο πνεύμονα. Υλικό-μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε συγχρονική μελέτη σε 200 ασθενείς (n=200) με καρκίνο πνεύμονα στο Νοσοκομείο «Σωτηρία» μεταξύ Μαΐου 2014-Αυγούστου 2015. Χρησιμοποιήθηκε σύνθετο ερωτηματολόγιο, με ερωτήσεις για τα δημογραφικά και ιατρικά στοιχεία των ασθενών και τα ερωτηματολόγια SOC-13, Στρατηγικές Αντιμετώπισης Αγχογόνων Καταστάσεων (ΣΑΑΚ), Κλίμακα Ψυχολογικής έκφρασης, Κλίμακα Κάλυψης Βασικών ψυχολογικών αναγκών, Κλίμακα Χρονικού Προσανατολισμού του Zimbardo (ZTPI), CES-D, EORTC-QLQ C30 και EORTC-LC13. Η στατιστική ανάλυση πραγματοποιήθηκε με το πρόγραμμα SPSS v.23. Αποτελέσματα: Η μέση ηλικία των ασθενών ήταν 69 έτη (SD=8,21, Min= 91, Max==48, Range=43). Το μεγαλύτερο ποσοστό ήταν άνδρες (70,5%), έγγαμοι/σε συμβίωση ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Introduction: Although lung cancer is a common type of cancer, the psychological state of these patients hasn’t been extensively studied. Aim: to investigate the effect of sense of coherence in mental health and quality of life of lung cancer patients.Methods: Α cross-sectional study was conducted in “Sotiria” Chest Diseases Hospital, Greece with a sample of 200 lung cancer patients. A composite questionnaire was used including demographic-medical information, SOC-13, Ways of Coping Strategies, Distress Disclosure Index, Brief Psychological Needs Satisfaction Scale, Zimbardo Time Perspective Inventory (ZTPI), CES-D, EORTC-QLQ C30 and EORTC-LC13. Analysis was performed by SPSS v.23. Results: Τhe mean age was 69 years (SD=8,21, Min= 91, Max==48, Range=43). The majority of the patients were men (70.5%), married / partnered (81%), primary school graduates (52.5%) and pensioners (68.3%). Most of them were subjected to therapy in day clinic (84.5%), were smokers (86.9%) and informed about t ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/48098
ND
48098
Εναλλακτικός τίτλος
Sense of coherence, coping, mental health and quality of life in lun cancer patients
Συγγραφέας
Τόγκας, Κωνσταντίνος του Μιχαήλ
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Ψυχολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Αλεξιάς Γεώργιος
Αναγνωστόπουλος Φώτιος
Ποταμιάνος Γρηγόριος
Μέλλον Ρόμπερτ - Τσάρλς
Στυλιανίδης Στυλιανός
Σταλίκας Αναστάσιος
Κορδούτης Παναγιώτης
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Ψυχολογία και Γνωσιακή Επιστήμη
Λέξεις-κλειδιά
Καρκίνος πνεύμονα; Αίσθηση συνεκτικότητας; Στρατηγικές αντιμετώπισης; Κατάθλιψη; Ποιότητα ζωής
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
382 σ., πιν., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)