Η συνεργασία των εκπαιδευτικών στο πλαίσιο της σχολικής μονάδας: αντιλήψεις και πρακτικές των εκπαιδευτικών σε σχολεία του νομού Πιερίας

Περίληψη

Ο σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να ερευνηθούν εμπειρικές όψεις του φαινομένου της συνεργασίας των εκπαιδευτικών σε σχέση με τους εξής εννοιολογικούς άξονες: Α.Το σχολικό περιβάλλον στο οποίο εμφανίζεται το κοινωνικό φαινόμενο της συνεργασίας. Β. Οι Μορφές εμφάνισης της συνεργασίας. Γ.Τα αποτελέσματα που επιφέρει η συνεργασία σε επίπεδο εκπαιδευτικών, μαθητών και της σχολικής μονάδας. Δ. Ο ρόλος της διοίκησης της σχολικής μονάδας στην προώθηση η παρακώλυση της συνεργασίας των εκπαιδευτικών στο πλαίσιο της σχολικής μονάδας. Φυσικά, δεν επιδιώκεται τα συμπεράσματα που θα προκύψουν από την παρούσα μελέτη να έχουν γενική ισχύ. Θεωρείται, όμως, σημαντικό το γεγονός να αποκτηθεί μία κατόπτευση των απόψεων των εκπαιδευτικών, όσο και των στελεχών εκπαίδευσης (Διευθυντών – Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων, Σχολικών Συμβούλων), για το σύνολο των ερωτημάτων που σχετίζονται άμεσα με τη συνεργασία τους στο πλαίσιο της σχολικής μονάδας.

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

In this research, the empirical aspects of the phenomenon of teacher cooperation was investigated in relation to the following conceptual axes: A. The school environment in which the social phenomenon of cooperation exists. B. The forms of the collaboration. C. The results of the the cooperation between teachers, students and the school unit. D. The role of the school administration in preventing the cooperation of the teachers within the school unit. The conclusions of this study cannot be generalized. However, it is considered important to gain insights from all the questions realated to the teacher's and educator's (Principals - Deputy Principals of School Units, School Counselors) cooperation within the school unit.
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 8/2023)
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/47944
ND
47944
Εναλλακτικός τίτλος
The cooperation of teachers in the context of the school unit: perceptions and practices of teachers in schools of the prefecture of Pieria
Συγγραφέας
Βιδάκης, Χρήστος του Δημήτριος
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας. Τομέας Παιδαγωγικής
Εξεταστική επιτροπή
Μηλίγκου Ευανθία - Έλλη
Πασιάς Γεώργιος
Παπακωνσταντίνου Γεώργιος
Φρυδάκη Ευαγγελία
Παρθένης Χρήστος
Φωτεινός Δημήτριος
Παπακωνσταντίνου Αντιγόνη - Άλμπα
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Ψυχολογία και Γνωσιακή Επιστήμη
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Συνεργασία εκπαιδευτικών; Ομαδική συνεργασία; Συνεργασία και σχολική ανάπτυξη; Διαχείριση (management) σχολικών μονάδων; Η σχολική μονάδα ως οργανισμός
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
469 σ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.