Χαρακτηρισμός τροποποιημένων ημιαγώγιμων υλικών με φυσικοχημικές μεθόδους

Περίληψη

Στην παρούσα Διδακτορική Διατριβή παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που αφορούν τη μελέτη της παρασκευής και του χαρακτηρισμού νέων σύνθετων υλικών. Τα νέα αυτά υλικά, έχουν ως βάση διάφορα οξείδια μετάλλων, τα οποία εμφανίζουν ημιαγώγιμες ιδιότητες. Η τροποποίηση των οξειδίων αυτών γίνεται με την προσθήκη οξειδίου του γραφενίου (GO), με στόχο την ενίσχυση των ιδιοτήτων τους. Η σύνθεση των τροποποιημένων υλικών μελετήθηκε, τόσο ως προς τη διαδικασία της υδροθερμικής κατεργασίας, όσο και ως προς τον καθορισμό των ιδανικών αναλογιών του GO και του οξειδίου του μετάλλου. Τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά των νέων αυτών υλικών μελετήθηκαν με τη χρήση διαφόρων τεχνικών, όπως η Μονοφασική Χρωματογραφία Πεδίου (ΜΧΠ), οι φασματοσκοπίες UV-Vis, Raman και δυναμική σκέδαση φωτός (DLS), καθώς επίσης με την οπτική και την ηλεκτρονική μικροσκοπία. Στο πρώτο μέρος της διατριβής αυτής, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα τροποποιημένων υλικών με βάση το TiO2, παρουσία GO. Παρασκευάστηκαν νέα υλικά με τρεις διαφο ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This Doctoral Thesis presents the results of the synthesis and characterization of new composite materials. These new materials are based on various metal oxides with semiconductor properties. These metal oxides are modified by the addition of graphene oxide (GO), in order to enhance their properties. The hydrothermal treatment process, as well as the determination of the ideal proportions of GO and metal oxide, were the parameters studied for the modified materials’ composition. The new composite materials, characterized by various physicochemical methods, such as the Field-Flow Fractionation (FFF) technique, the spectroscopic techniques of UV-Vis, Raman and DLS, as well as the optical and the electron microscopy technique. The first part of this thesis, presents the results of the modification of TiO2 by GO. These materials prepared by three different hydrothermal treatment processes, with different GO/TiO2 proportions. The methods of the hydrothermal composition process referred to ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/47931
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/47931
ND
47931
Εναλλακτικός τίτλος
Characterization of modified semiconductor materials by physicochemical methods
Συγγραφέας
Βαγενά, Άρτεμις (Πατρώνυμο: Κωνσταντίνος)
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πατρών. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Χημείας. Τομέας Φυσικοχημείας, Ανόργανης και Πυρηνικής Χημείας. Εργαστήριο Φυσικοχημείας
Εξεταστική επιτροπή
Κολιαδήμα Αθανασία
Καπόλος Ιωάννης
Μαρούλης Γεώργιος
Περλεπές Σπυρίδωνας
Αναστασόπουλος Δημήτριος
Μπουρόπουλος Νικόλαος
Μαρινάκης Σαράντος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΧημεία
Λέξεις-κλειδιά
Οξείδιο του γραφενίου; Μονοφασική χρωματογραφία πεδίου (ΜΧΠ); Οξείδια μετάλλων
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xiv, 327 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)