Εκπαίδευση σε ατομικές και κοινωνικές δεξιότητες στο πλαίσιο της αγωγής υγείας στην Α' και Β΄τάξη του δημοτικού σχολείου

Περίληψη

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται, σε όλο τον κόσμο, ένα ολοένα αυξανόμενο επιστημονικό ενδιαφέρον που εστιάζει στην κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών. Πλήθος μελετών και μεταναλύσεων τεκμηριώνουν διαχρονικά την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων ενίσχυσης των ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων των παιδιών και έχουν επηρεάσει σε υψηλό βαθμό το σχεδιασμό των εκπαιδευτικών συστημάτων και τους στόχους των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Η παρούσα μελέτη εξετάζει την αποτελεσματικότητα του προγράμματος «Βήματα για τη ζωή» στις δύο πρώτες τάξεις του δημοτικού σχολείου. Πρόκειται για ένα καθολικό πρόγραμμα προαγωγής της ψυχικής υγείας, διάρκειας 27 εβδομάδων, σχεδιασμένο να υλοποιηθεί από τους εκπαιδευτικούς της τάξης στο σχολικό πλαίσιο, που στοχεύει να ενισχύσει την κοινωνική και συναισθηματική επάρκεια των παιδιών ηλικίας 6-8 ετών. Το δείγμα της έρευνας, στην πιλοτική εφαρμογή για την αξιολόγησή του ήταν 2691 μαθητές σχολείων του νομού Αττικής, από τους οποίους οι 1655 συγκρότησα ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

In recent years, an increasing research interest that focuses on the social and emotional development of children has been observed throughout the world. Numerous studies and migrations documented the effectiveness of programs in enhancing children's personal and social skills over time and have greatly influenced the design of educational systems and the objectives of educational institutions. The presented experimental study examines the effectiveness of the "Steps for Life" program in students of the first two grades of elementary school. The program consists of a 27-week universal mental health promotion curriculum designed to be implemented by classroom teachers in the school context, and aims at enhancing the social and emotional well-being of children aged 6-8. The sample consisted 2691 students in the Educational Prefecture of Attica, of which 1655 formed the experimental group and 1036 the control group. A questionnaire was used to measure changes in children's attitudes and b ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 12/2023)
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/47919
ND
47919
Εναλλακτικός τίτλος
Education in personal and social skills, in the context of health education, in the 1st and 2nd grade of elementary school
Συγγραφέας
Μαρκογιαννάκης, Γεώργιος του Νικόλαος
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Τμήμα Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών
Εξεταστική επιτροπή
Κούτρας Βασίλειος
Αθανασίου Κυριάκος
Σακελλαρίου Μαρία
Μπρούζος Ανδρέας
Καραγιαννοπούλου Ευαγγελία
Κουνενού Καλλιόπη
Κώτσης Κωνσταντίνος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Ψυχολογία και Γνωσιακή Επιστήμη
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Βήματα για τη ζωή; Καθολικό σχολικό πρόγραμμα προαγωγής ψυχικής υγείας; Ατομικές και κοινωνικές δεξιότητες; Κοινωνική επάρκεια; Κοινωνική και συναισθηματική μάθηση; Δημοτικό σχολείο; Ενσυναίσθηση; Αυτοεκτίμηση; Εκπαίδευση; Προαγωγή ψυχικής υγείας
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
342 σ., πιν., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.