Ανάπτυξη αυτόματων αναλυτικών μεθόδων ατομικής φασματομετρίας με συνδυασμό μικροτεχνικών ροής και εκχύλισης στερεάς φάσης για τον προσδιορισμό μετάλλων

Περίληψη

Σκοπός της διατριβής ήταν η ανάπτυξη αυτόματων, ευαίσθητων και εκλεκτικών αναλυτικών μεθόδων ατομικής φασματομετρίας με συνδυασμό μικροτεχνικών ροής και εκχύλισης στερεάς φάσης για τον προσδιορισμό μετάλλων. Στην πρώτη πειραματική εργασία, αναπτύχθηκε μία αυτόματη μέθοδος έγχυσης σε ροή και εκχύλισης προσρόφησης σε υφασμάτινους δίσκους, σε συνδυασμό με τη φασματομετρία ατομικής απορρόφησης φλόγας, για τον προσδιορισμό Cu(II), Zn(II), Ni(II), Pb(II) και Cd(II). Ως προσροφητικό υλικό, χρησιμοποιήθηκε και αξιολογήθηκε για πρώτη φορά το sol-gel συμπολυμερές: πολυ-καπρολακτόνη-διμεθυλοσιλοξάνιο-καπρολακτόνη, επιστρωμένο σε υφασμάτινο πολυεστερικό υπόστρωμα. Το προσροφητικό υλικό, χρησιμοποιήθηκε με τη μορφή υφασμάτινων δίσκων ως υλικό πλήρωσης μικροστηλών σε σύστημα έγχυσης σε ροή σε συνδυασμό με τη φασματομετρία ατομικής απορρόφησης. Για τον on-line σχηματισμό συμπλόκων των μετάλλων, χρησιμοποιήθηκε το πυρρολιδινο-διθειοκαρβαμιδικο-αμμώνιο. Για την έκλουση των συμπλόκων, χρησιμοποιήθηκε η ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The aim of the present thesis was the development of automated, sensitive and selective analytical methods in combination with flow techniques and solid phase extraction for the determination of metals by atomic absorption spectrometry. 1) A novel sol-gel sorbent based on caprolactone-dimethylsiloxane-caprolactone block polymer comprised of dimethylsiloxane and caprolactone as a coating on hydrophobic polyester fabric substrate and its evaluation in an automatic FDSE system coupled with flame atomic absorption spectrometry, is presented for the first time. The capabilities of the proposed flow injection system were assessed for Cu(II), Ni(II), Zn(II), Pb(II), and Cd(II) determination in urine samples. The method was based on the on-line formation of target analytes with ammonium pyrrolidine dithiocarbamate and their retention onto the surface of the fabric medium. Methyl isobutyl ketone was used to elute metal complexes. The accuracy of the proposed method was evaluated by analyzing ce ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/47830
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/47830
ND
47830
Εναλλακτικός τίτλος
Development of automated analytical methods in combination with flow techniques and solid phase extraction for the determination of metals by atomic absorption spectrometry
Συγγραφέας
Καζαντζή, Βικτώρια του Αθανάσιος
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Χημείας. Τομέας Φυσικής, Αναλυτικής και Περιβαλλοντικής Χημείας. Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας
Εξεταστική επιτροπή
Ανθεμίδης Αριστείδης
Ζαχαριάδης Γεώργιος
Σαμανίδου Βικτωρία
Γηρούση Στέλλα
Βουτσά Δήμητρα
Τζαναβάρας Παρασκευάς
Τσόγκας Γεώργιος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Χημεία
Λέξεις-κλειδιά
Φασματομετρία ατομικής απορρόφησης; Εκχύλιση στερεάς φάσης; Αυτοματοποίηση; Βαρέα μέταλλα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
294 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)