Η εδαφική διάσταση της πολιτικής συνοχής για την προγραμματική περίοδο 2014-2020: συγκριτική ανάλυση του βαθμού ενσωμάτωσης της εδαφικής διάστασης στον αναπτυξιακό προγραμματισμό της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Περίληψη

Η Πολιτική Συνοχής χαρακτηρίζεται έντονα από την εδαφική διάσταση, ήδη από την καθιέρωσή της, τόσο με τον καθορισμό συγκεκριμένων τύπων γεωγραφικών περιοχών, όσο και με την κατανομή των διαθέσιμων πόρων των Διαρθρωτικών Ταμείων ανάλογα με τις ανάγκες τους. Η αναγνώριση στη Συνθήκη του στόχου της εδαφικής συνοχής ως του τρίτου στόχου της πολιτικής συνοχής συνάμα με τους στόχους της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής, ενίσχυσε περαιτέρω την εδαφική διάσταση της πολιτικής. Ένα από τα χαρακτηριστικά στοιχεία της μεταρρύθμισης της Πολιτικής Συνοχής κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020, υπήρξε η πρόβλεψη και ενθάρρυνση της χρήσης ολοκληρωμένων και τοποκεντρικών προσεγγίσεων για την προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής, προωθώντας παράλληλα την εδαφική διακυβέρνηση, αλλά και βελτιώνοντας την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα της δημόσιας παρέμβασης καθώς ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες των εδαφών και συμβάλλουν στην ελκυστικότητά τους. Τα νέα εδαφικά ερ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Cohesion policy is strongly characterized by its territorial dimension, since its establishment, both by defining specific types of geographical areas and by allocating the Structural Funds resources to their needs. The recognition in the Treaty of the objective of territorial cohesion as the third objective of cohesion policy along with the objectives of economic and social cohesion further strengthened the territorial dimension of policy. One of the key features of the Cohesion Policy Reform in the 2014-2020 programming period was the anticipation and encouragement of the use of integrated and focused approaches to promote economic, social and territorial cohesion, while promoting territorial governance, but also governance and governance. the effectiveness and efficiency of public intervention as it responds to the specific needs of the territories and contributes to their attractiveness. The new territorial tools provided under Integrated Territorial Spatial Development allow to EU ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/47813
ND
47813
Εναλλακτικός τίτλος
Τerritorial dimension of cohesion policy for the 2014-2020 programming period: comparative analysis of the degree of integration of the territorial dimension in the development planning of the programming period 2014-2020 in Greece and other EU countries
Συγγραφέας
Πρέζα, Ελισάβετ του Ιωάννης
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης
Εξεταστική επιτροπή
Πετράκος Γεώργιος
Πολύζος Σεραφείμ
Ντυκέν Μαρί - Νοέλ
Καλλιώρας Δημήτριος
Χαϊνταρλής Μάριος
Ασπρογέρακας Ευάγγελος
Γουργιώτης Ανέστης
Οικονόμου Δημήτριος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία
Άλλες Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίες
Λέξεις-κλειδιά
Εδαφική διάσταση; Πολιτική συνοχής; Ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη; Εδαφικά εργαλεία; Συμφωνίες εταιρικής σχέσης (ΣΕΣ); Συγκριτική αξιολόγηση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xii, 534 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)