Περιφερειακή σύγκλιση - απόκλιση στην ΕΕ: νέοι δείκτες και μέθοδοι μέτρησης των περιφερειακών ανισοτήτων

Περίληψη

Περιφερειακές ανισότητες, σύγκλιση-απόκλιση και χωρική συγκέντρωση αποτελούν ορισμένα εκ των θεμελιωδών ζητημάτων που παράγουν προβληματισμούς, τροφοδοτούν θεωρητικές και λοιπές αντιπαραθέσεις, δημιουργούν «συμμαχίες» και «συνασπισμούς» επί μέρους οντοτήτων. Υπό το πρίσμα τούτο, εισάγοντας σύγχρονες, νεωτερικές και καινοτόμες προτάσεις ως εργαλεία ποσοτικής περιφερειακής ανάλυσης, επεκτείνουμε το πεδίο μέτρησης των περιφερειακών (χωρικών) ανισοτήτων συνδυάζοντας επί μέρους διαστάσεις και παραμέτρους υπό ένα αυτούσιο και μοναδικό δείκτη ή/και ένα σύνολο δεικτών. Ως κεντρικό σημείο αναφοράς τοποθετείται ο δείκτης LLAMACE (L.OCAL L.ABOUR MA.RKET C.ONTIGUITY E.FFECT). Εστιάζοντας στην τοπική (χωρική ή/και περιφερειακή) διάσταση της αγοράς εργασίας, τονίζεται ο πρωτεύων ρόλος της χωρικής γειτνίασης. Στόχος αποτέλεσε η επιβαλλόμενη εκ των σύγχρονων συνθηκών αναγκαιότητα να προσδώσουμε ποσοτική μαθηματική έκφραση στο ‘Χώρο’, ώστε να ενταχθεί τούτος λειτουργικά στην εμπειρική θεμελίωση των ανι ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Regional disparities, convergence-divergence trends and spatial agglomeration are some fundamental issues that generate concerns, supply other theoretical debates, and create "coalitions" and "alliances" of individual entities. In this setting, implementing contemporary, modernist and innovative proposals as tools of regional quantitative analysis, we expand the measurement range of regional disparities combining individual dimensions and parameters under one unaltered and single measurement indicator and/or an ensemble of indices. As a core reference, is being placed the LLAMACE indicator (L.OCAL L.ABOUR MA.RKET C.ONTIGUITY E.FFECT). Focusing on the local (spatial-territorial and/or regional) dimension of the labour market, is being emphasized the prime role of spatial contiguity. Our goal was the spark of contemporary conditions necessity to lend mathematical quantitative expression in 'Space-Territory' to join such resident operating empirical foundation of disparities and become a ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/33129
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/33129
ND
33129
Εναλλακτικός τίτλος
Regional convergence and divergence in European Union: new measurement indicators and measures of regional disparities
Συγγραφέας
Κολτσάρας, Ελευθέριος (Πατρώνυμο: Αθανάσιος)
Ημερομηνία
2014
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης
Εξεταστική επιτροπή
Ντύκεν Μαρι Νοέλ
Πετράκος Γεώργιος
Ψυχάρης Ιωάννης
Καυκαλάς Γρηγόριος
Παπαδασκαλόπουλος Αθανάσιος
Πολύζος Σεραφείμ
Ροβόλης Αντώνιος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Οικονομικά και Επιχειρήσεις
Λέξεις-κλειδιά
Ανισότητες; Χώρος; Γειτνίαση; Σύγκλιση; Δείκτες; LLAMACE
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
600 σ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)