Εντοπισμός γονιδιωματικών περιοχών και δικτύων γονιδίων που επηρεάζουν παραγωγικές και αναπαραγωγικές ιδιότητες σε πληθυσμούς κρεοπαραγωγικών ορνιθίων

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας διδακτορικής διατριβής ήταν ο εντοπισμός γενετικών δεικτών και υποψηφίων γονιδίων που εμπλέκονται στο γενετικό έλεγχο δύο τυπικών πολυγονιδιακών ιδιοτήτων σε κρεοπαραγωγικά ορνίθια. Μία ιδιότητα σχετίζεται με την ανάπτυξη (σωματικό βάρος στις 35 ημέρες, ΣΒ) και η άλλη με την αναπαραγωγική ικανότητα (αριθμός αυγών ανά όρνιθα, ΑΩ). Για το σκοπό αυτό, διεξάχθηκαν γονιδιωματικής κλίμακας αναλύσεις συσχέτισης (GWAS) δεικτών-φαινοτυπικών τιμών και χρησιμοποιήθηκαν διάφορα εργαλεία Βιοπληροφορικής για τον εντοπισμό υποψηφίων λειτουργικών γονιδίων που επηρεάζουν έκαστη ή και τις δύο ιδιότητες, ταυτόχρονα. Στο Κεφάλαιο 1 περιγράφεται η βέλτιστη στρατηγική δειγματοληψίας για τον εντοπισμό υπευθύνων γενετικών δεικτών και γονιδίων όταν λόγω περιορισμένων οικονομικών πόρων δεν είναι δυνατή η γονοτύπηση του συνόλου των ατόμων ενός πληθυσμού. Ειδικότερα, εξετάστηκε η αποτελεσματικότητα εναλλακτικών σεναρίων τα οποία περιελάμβαναν τυχαία υποσύνολα καθώς και υποσύνολα ακραίων φαινοτ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Aim of the present PhD thesis was to identify genetic variants and plausible functional genes for two typical polygenic traits in broilers, one related to growth (body weight at 35 days of age, BW) and the other with reproduction efficiency (number of eggs per female broiler, EN). To this end, numerous genome-wide association studies (GWAS) were conducted to detect marker-trait associations and various post-GWAS in silico methods were applied in efforts to discover (novel) functional candidate genes for individual and joint traits.Chapter 1 presents an optimal sampling strategy when conducting cost-effective GWASs. To this end, 19 GWASs for BW were conducted using random and extreme phenotype (continuous and dichotomized) samples with sizes ranging from 5% to 50% of a total population of 6700 broilers. The most efficient sampling scenario was identified by comparing genome-wide significant marker signals between sub-samples and the whole population. This comparison pointed out 50% extr ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/47810
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/47810
ND
47810
Εναλλακτικός τίτλος
Genome-wide association analysis and gene network analysis for (re)production traits in commercial broilers
Συγγραφέας
Ταρσάνη, Ειρήνη (Πατρώνυμο: Κωνσταντίνος)
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τμήμα Επιστήμης Ζωϊκής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών. Εργαστήριο Γενικής και Ειδικής Ζωοτεχνίας
Εξεταστική επιτροπή
Κομινάκης Αντώνιος
Χάγερ Αριάδνη
Κράνης Ανδρέας
Μπεμπέλη Πηνελόπη
Βλαχάκης Δημήτριος
Ζωίδης Ευάγγελος
Θεοδώρου Γεώργιος
Επιστημονικό πεδίο
Γεωπονικές Επιστήμες και Κτηνιατρική
Επιστήμη Ζωικής Παραγωγής
Λέξεις-κλειδιά
Κρεοπαραγωγικά ορνίθια; Σωματικό βάρος στις 35 ημέρες; Αριθμός αυγών ανά όρνιθα; Γονιδιωματικής κλίμακας αναλύσεις συσχέτισης; Βέλτιστη στρατηγική δειγματοληψίας; Εργαλεία βιοπληροφορικής; Επιδράσεις κυριαρχίας; Πλειοτροπική δράση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
302 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)