Ανάπτυξη αναλυτικών μεθόδων για τον υγροχρωματογραφικό προσδιορισμό σουλφοναμιδίων μετά από μικροεκχύλιση με καινοτόμα (νανο)υλικά

Περίληψη

Τα αντιβιοτικά είναι ευρέως διαδεδομένα για τις θεραπευτικές τους ιδιότητες. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια εκφράζονται ανησυχίες σχετικά με την ύπαρξή τους στο περιβάλλον και στα τρόφιμα. Για να περιοριστεί το πρόβλημα, οι νομοθετικές αρχές έχουν θεσπίσει ανώτατα επιτρεπτά όρια για τα περισσότερα αντιβιοτικά. Τα σουλφοναμίδια (sulfonamides, SAs) είναι η πρώτη κατηγορία εμπορικά διαθέσιμων αντιβιοτικών και παραμένουν από τις πιο δημοφιλείς. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο αναπτύσσονται πολλές αναλυτικές μέθοδοι για τον προσδιορισμό τους. Στο πλαίσιο της παρούσας διδακτορικής διατριβής, αναπτύχθηκαν τέσσερα (νανο)υλικά και χρησιμοποιήθηκαν σε τεχνικές προκατεργασίας δείγματος, προκειμένου να γίνει εκχύλιση των SAs από περιβαλλοντικά δείγματα και δείγματα τροφίμων και κατά συνέπεια, προέκυψαν τέσσερις νέες αναλυτικές μέθοδοι. Πραγματοποιήθηκε διαχωρισμός των SAs χρησιμοποιώντας υγρή χρωματογραφία (HPLC) και η ταυτοποίηση/ποσοτικοποίηση των ενώσεων επετεύχθη με έναν ανιχνευτή συστοιχία ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Antibiotics are well-known for their theraceutical applications. However, in the last years, their presence in the environment and food products has raised concerns. To address theissue, regulatory agencies have set maximum residue limits for most of them. Sulfonamides (SAs) are the first class of commercially available antibiotics and among the most commonly used ones. This is the reason why many analytical methods are being developed for SAs detection. In this Ph.D. thesis, four new sorbents ((nano)materials) are developed and utilized in sample preparation procedures, to extract SAs from food and environmental matrices and as a consequence, four analytical methods are developed. SAs were separated using an HPLC system and detected/quantified using a diode array detector. The sulfonamides employed are: sulfacetamide, sulfathiazole, sulfadiazine, sulfapyridine, sulfamerazine, sulfamethazine, sulfamethoxypyridazine, sulfachloropyridazine, sulfamethoxazole, sulfadimethoxine, sulfisoxazo ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 7/2023)
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/47705
ND
47705
Εναλλακτικός τίτλος
Development of analytical methods for the HPLC-based determination of sulfonamides after microextraction with novel (nano)materials
Συγγραφέας
Χατζημητάκος, Θεόδωρος του Γεώργιος
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Χημείας. Τομέας Ανόργανης και Αναλυτικής Χημείας. Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας
Εξεταστική επιτροπή
Σταλίκας Κωνσταντίνος
Σαμανίδου Βικτωρία
Αλμπάνης Τριαντάφυλλος
Ρούσσης Ιωάννης
Βλεσσίδης Αθανάσιος
Σακκάς Βασίλειος
Γκιώκας Δημοσθένης
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Χημεία
Λέξεις-κλειδιά
Σουλφοναμίδια; Υγρή χρωματογραφία υψηλής απόδοσης; Μικροεκχύλιση; Μαγνητικά νανοϋλικά; Σπόγγοι μελαμίνης; Μαγνητικά ιοντικά υγρά
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
221 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.