Η ανάπτυξη κοινού σε δημόσια πολιτιστικά κέντρα: μία ποιοτική μελέτη στο Χέλσινγκμποργκ και στην Ελσινόρη

Περίληψη

Η ανάπτυξη του κοινού στους πολιτιστικούς οργανισμούς τεχνών είναι η θεσμική πρακτική της αύξησης κοινού, της εμβάθυνσης των σχέσεων με το κοινό και της διαφοροποίησης της βάσης του κοινού (EAC/08/2015 Προδιαγραφές προκήρυξης Ευρωπαϊκής Επιτροπής). Ως μια κρίσιμη λειτουργία της στρατηγικής της διοίκησης των πολιτιστικών οργανισμών (Varbanova, 2012), η ανάπτυξη κοινούσυμβάλλει στην επίτευξη, αφενός, του στόχου της πολιτικής εκείνης, η οποία αναφέρεται στονπολιτισμό και αφορά στην παροχή πρόσβασης στην υψηλή τέχνη για όλους και, αφετέρου, του στόχου της αναφερόμενης -και πάλι- στον πολιτισμό πολιτικής, ο οποίος αφορά στην παροχή ευκαιριών για αυτοέκφραση της κοινότητας (Bjørnsen, 2014). Ωστόσο, τα δημόσια τοπικά κέντρα πολιτισμού, υπό την ιδιότητα των κέντρων της κοινότητας που παρέχουν πρόσβαση σε διάφορες μορφές τέχνης και ευκαιρίες για κοινωνική αλληλεπίδραση (Shaw et al., 2006), απουσιάζουν από την, σχετική με την ανάπτυξη κοινού, βιβλιογραφία και, ως εκ τούτου, μία από τις βασικές φ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Audience development in cultural arts organizations is the institutional practice of increasing audiences, deepening relationships with the audiences and diversifying the audience base (EAC/08/2015 Tender specifications). As a critical function of the strategic management in arts organizations (Varbanova, 2012) audience development thus contributes, to the cultural policy goal of providing access to the high arts for all and the cultural policy goal of providing opportunities for the self-expression of the community (Bjørnsen, 2014). However, public local cultural centers, as the community centers that offer different art forms and opportunities for social interaction (Shaw et al., 2006), are absent from the audience development literature and as such, one of the main ambitions of this doctoral thesis is to explore the critical function of management for this type of cultural organizations. The purpose of this qualitative study is to understand the perception of directors of cultural c ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/47687
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/47687
ND
47687
Εναλλακτικός τίτλος
Audience development in public cultural centers: a qualitative study in Helsingborg and Elsinore
Συγγραφέας
Καρατζιάς, Κωνσταντίνος του Δημήτριος-Βασίλειος
Ημερομηνία
2016
Ίδρυμα
IMT School for Advanced Studies Lucca. Management and Development of Cultural Heritage
Εξεταστική επιτροπή
Casini Lorenzo
Lindqvist Katja
Pellegrini Emanuele
Thatcher Mark
Acedo del Barrio Nieves
Baia Curioni Stefano
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Οικονομικά και Επιχειρήσεις
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες
Άλλες Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά
Ανάπτυξη κοινού; Πολιτιστική διαχείρηση; Πολιτιστική διακυβέρνηση; Δημόσιοι πολιτιστικοί οργανισμοί; Πολιτιστική ανάπτυξη
Χώρα
Ιταλία
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
x, 115 σ., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)