Οι καινοτομίες στο μείγμα μάρκετινγκ (marketing mix) και η σημασία τους για τους μη κερδοσκοπικούς πολιτιστικούς οργανισμούς

Περίληψη

Η διατριβή είχε σαν στόχο να ερευνήσει πως οι καινοτομίες στο μείγμα μάρκετινγκ (με τα 7P) μπορούν να επιδράσουν και με ποιο τρόπο στη λειτουργία και την δραστηριότητα των μη κερδοσκοπικών πολιτιστικών οργανισμών. Η έρευνα ασχολήθηκε με την καινοτομία και τους πολιτιστικούς οργανισμούς, στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα με βάση τους μεγαλύτερους (ιδιωτικού και δημόσιου χαρακτήρα) πολιτιστικούς οργανισμούς, διαμορφώθηκε ένα δείγμα 11 φορέων και εξετάστηκε πως αντιλαμβάνονται και εφαρμόζουν την καινοτομία σε σχέση με το marketing mix και πως επηρεάζεται η απόδοσή τους. Τέλος έκανε προτάσεις για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή καινοτομικών στρατηγικών. Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε είναι αυτή της μελέτης περιπτώσεων (case studies). Με την βοήθεια ενός ημιδομημένου ερωτηματολογίου έγιναν συνεντεύξεις με τους επικεφαλής των οργανισμών ενώ η έρευνα περιελάμβανε ανάλυση δευτερογενών στοιχείων και προσωπική παρατήρηση. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι από τις μεταβλητές του μείγματος μάρκετινγκ, αυτή που ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The thesis had as a target to research how innovations in the marketing mix (the one with the 7Ps) can affect and in what way the operations and the activities of non profit cultural organizations. The research had as a focus innovation and Greek cultural non profit organizations. Having as a starting point the biggest (both public and private) cultural organizations a sample of 11 organizations was gathered and it was explored how they conceptualize and implement innovation in relation with the marketing mix and how this relation influences their performance. Finally the research proposed effective innovation strategies. Methodology used the case study approach. A semi-structured questionnaire was used to all cultural organizations top management (either artistic or administrative) combined with secondary sources and personal observation. Results showed that the marketing mix variable with the heavier innovation importance is product, followed by promotion and processes. On the other ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/39760
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/39760
ND
39760
Εναλλακτικός τίτλος
Innovation in the marketing mix and its importance for non profit cultural organizations
Συγγραφέας
Μοναστηρίδης, Πρόδρομος (Πατρώνυμο: Θεοχάρης)
Ημερομηνία
2015
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών. Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ
Εξεταστική επιτροπή
Τσουρβάκας Γεώργιος
Μπαλτζής Αλέξανδρος
Κλήμης Γεώργιος-Μιχαήλ
Κορρές Γεώργιος
Βέγλης Ανδρέας
Καργίδης Θεόδωρος
Μπουτζούκη Χριστίνα
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΟικονομικά και Επιχειρήσεις
Λέξεις-κλειδιά
Καινοτομία μάρκετινγκ; Μείγμα μάρκετινγκ; Πολιτισμός; Μη κερδοσκοπικοί πολιτιστικοί οργανισμοί
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
181 σ., πιν., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)