Νεανική Πάρκινσον: ενσώματες εμπειρίες και καθημερινές πρακτικές

Περίληψη

Στην παρούσα διατριβή επιχειρείται η διερεύνηση της εμπειρίας με τη νεανική μορφή της νόσου του Πάρκινσον στην Ελλάδα. Μέσα από 17 αφηγήσεις με ασθενείς, συνεντεύξεις με ειδικούς και συμμετοχική παρατήρηση 2 ετών που έλαβε χώρα στις ομάδες της Αθήνας, η νόσος του Πάρκινσον χρήζει ενός πολυδιάστατου πρίσματος προκειμένου να κατανοηθεί. Ο λόγος των ασθενών καλεί σε προβληματοποίηση και σχετικοποίηση εννοιών όπως ο χώρος, ο χρόνος, το σώμα, το συλλογικό, έννοιες οι οποίες χρησιμοποιούνται ως αναλυτικά εργαλεία για την κατανόηση του βιώματος όπως περιγράφεται από τους αφηγητές. Η περίπτωση της Πάρκινσον υποδεικνύει βιώματα που βρίσκονται ανάμεσα στις θεραπευτικές υποσχέσεις και στην κατάληξη, στις πιθανότητες και στις βεβαιότητες, στο παρεκκλίνον και στο εναλλακτικό κανονικό, στο σύμπτωμα και στη νέα τεχνική, ακόμα και ανάμεσα στο φυσικό και στο μηχανικό. Είναι οι περιπτώσεις αυτές, που έχοντας πραγματοποιήσει επεμβατικές θεραπείες, ανοίγουν τη συζήτηση για τη διερεύνηση ενσώματων εμπειριώ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This dissertation attempts to investigate the experience with the young Parkinson's disease in Greece. Through 17 narratives with patients, interviews with experts and participatory observation that lasted 2 years and took place in the teams of Athens, Parkinson's disease needs a multidimensional prism in order to be understood. Patients' narratives call for problematization and relativization of concepts such as space, time, body, concepts which are used as analytical tools to understand the experience as described by the narrators. Parkinson's case suggests experiences between therapeutic promise and an end of life, probability and certainty, deviance and alternative normality, symptom and new technique, and even a space between the physical and the mechanical. It is these cases, which, having undergone invasive treatments, open the discussion of the exploration of bodily experiences that are the product of social learning and mechanical regulation. Still, the places of the groups ap ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/47530
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/47530
ND
47530
Εναλλακτικός τίτλος
Young Parkinson's: corporeal experiences and daily practices
Συγγραφέας
Βαλασάκη, Μαρία (Πατρώνυμο: Γεώργιος)
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Κρήτης. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Κοινωνιολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Τζανάκης Εμμανουήλ
Γκούνης Κωνσταντίνος
Φραγκιαδάκης Σπυρίδων
Τσιώλης Γεώργιος
Πουρκός Μάριος
Αλεξιάς Γεώργιος
Καντσά Βενετία
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Κοινωνιολογία
Λέξεις-κλειδιά
Νεανική Πάρκινσον
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
525 σ., εικ., πιν.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)