Η αποτελεσματικότητα προγράμματος θεραπευτικής άσκησης με βάση την ιδιοδέκτρια νευρομυϊκή διευκόλυνση (PNF) στην λειτουργική αποκατάσταση ασθενών μετά από ολική αρθροπλαστική γόνατος: μια τυχαιοποιημένη πολυκεντρική διπλή τυφλή κλινική μελέτη

Περίληψη

Σκοπός: σκοπός της έρευνας ήταν να καθορίσει την σχέση ανάμεσα στην εφαρμογή ενός ιδιοδεκτικού προγράμματος αποκατάστασης βασισμένου στην Ιδιοδέκτρια Νευρομυική Διευκόλυνση και τα αποτελέσματά του στους παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα ζωής, σε ασθενείς που υποβλήθηκαν σε Ολική Αρθροπλαστική Γόνατος. Μεθοδολογία: πληθυσμός της έρευνας ήταν 54 (Ν=54) ασθενείς που υποβλήθηκαν σε ολική αρθροπλαστική γόνατος σε δημόσια νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης, το διάστημα 2018-2019. Οι ασθενείς χωρίστηκαν σε δύο ομάδες, μία που ακολούθησε ένα κλασσικό πρωτόκολλο αποκατάστασης (Ν=27) και μία που συμπληρωματικά ακολούθησε κι ένα πρωτόκολλο PNF (Ν=27). Μετρήθηκαν οι βασικοί παράμετροι που καθορίζουν την ποιότητα ζωής με το εργαλείο EUROQUOL 5-D και η λειτουργικότητα του γόνατος με το εργαλείο KOOS. Στατιστική ανάλυση: τα δεδομένα αναλύθηκαν με την χρήση του στατιστικού κριτηρίου t test paired independent samples όπου υπήρξε κανονικότητα και με την χρήση Mann-Whitney U test Wilcoxon όπου δεν υπήρξε. ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Purpose: the purpose of the study was to determine relationships between a PNF based rehabilitation program and its results on the parameters affecting balance, on patients undergone Total Knee Replacement (TKR). Methods: Fifty four patients (N=54) submitted to TKR at public hospitals of Thessaloniki Greece in 2018-2019, divided into two groups, one (N=27) followed a classic golden standard rehabilitation protocol and the other (N=27) additionally followed a PNF based protocol. Risk of falls was estimated by the Berg Balance Scale, while sagittal and coronal displacement was estimated by the usage of S-plate foot recorder. Analysis: data were analyzed using t-test paired or independent samples wherever normality was found and Mann-Whitney U or Wilcoxon test wherever it did not. Correlations were determined by Pearson’s r. Results: the PNF based rehabilitation program has shown statistically important differences on balance parameters specifically on the risk of falls (p,000), sagittal ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/47425
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/47425
ND
47425
Εναλλακτικός τίτλος
Effectiveness of a proprioceptive neuromuscular facilitation (PNF) based therapeutic exercise program on functional rehabilitation of patients undergone total knee replacement: a randomized multicentered double-blind clinical study
Συγγραφέας
Φετλής, Αντώνιος (Πατρώνυμο: Γρηγόριος)
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Σερρών
Εξεταστική επιτροπή
Κοφωτόλης Νικόλαος
Κέλλης Ελευθέριος
Μάλλιου Παρασκευή
Βλαχόπουλος Συμεών
Νούσιος Γεώργιος
Χατζηδημητρίου Μαρία
Ιακωβίδης Πάρης
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες Υγείας
Κλινική Ιατρική
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά
Ιδιοδεκτικότητα; Ολική αρθροπλαστική γόνατος; Πρόγραμα αποκατάστασης; Θεραπευτική άσκηση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
308 σ., πιν., σχημ., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)