Αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών διαδικτύου στο σχεδιασμό, ανάπτυξη και αξιολόγηση εξ αποστάσεως εκπαιδευτικού προγράμματος για την τέχνη και τον πολιτισμό

Περίληψη

Σκοπός της προκείμενης διδακτορικής διατριβής είναι η διερεύνηση της παιδαγωγικής αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών διαδικτύου στο σχεδιασμό, στην ανάπτυξη και στην αξιολόγηση μίας διδακτικής παρέμβασης για τη διδασκαλία της Ιστορίας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, με έμφαση στις θεματικές ενότητες που αφορούν στην τέχνη και στον πολιτισμό. Σύμφωνα με την επισκόπηση της βιβλιογραφικής θεωρίας και έρευνας στο χώρο της εκπαίδευσης, η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών διαδικτύου στη μαθησιακή διαδικασία συνδέεται με σημαντικά μαθησιακά αποτελέσματα. Ειδικότερα, έχει επισημανθεί η συμβολή τους στην επίτευξη των γνωστικών, των κοινωνικοσυναισθηματικών και των ψηφιακών στόχων της διδασκαλίας. Μέσα από τις πολλαπλές επιλογές και τις δυνατότητες που προσφέρουν, οι νέες τεχνολογίες διαδικτύου εξασφαλίζουν τις προϋποθέσεις για ενεργητική και αυτορρυθμιζόμενη μάθηση. Ο μαθητής τοποθετείται στο κέντρο της εκπαιδευτικής πράξης και αυτενεργεί για την κατάκτηση των μαθησιακών στόχων. Παράλληλα, εξετάζεται ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The purpose of this doctoral dissertation is to explore the pedagogical use of internet and web technologies in the design, development and evaluation of a didactic intervention for teaching history in secondary education, with a focus on issues related on art and cultural. According to an overview of the relevant literature on the theory and research in the field of education, the incorporation of internet and web technologies into the learning process has been associated with significant learning outcomes. In particular, the contribution of Informatics in general, and in particular the Internet and web to the achievement of the cognitive, socio-emotional and digital teaching objectives has been highlighted. By providing a wide range of usability options and specifications, internet and web technologies can significantly assist active and self-regulated learning. The student lies at the center of the educational process and enjoys important involvement in the achievement of the learni ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/47319
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/47319
ND
47319
Εναλλακτικός τίτλος
Exploitation of internet and web technologies for the design, development and evaluation of a distance education application for art and culture
Συγγραφέας
Μιχαλά, Μυρτώ του Ιωάννης
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πατρών. Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Ιστορίας - Αρχαιολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Τσώλης Δημήτριος
Στυλιαράς Γεώργιος
Φείδας Χρήστος
Παπαϊωάννου Ευαγγελία
Λυκοθανάσης Σπυρίδων
Σιούτας Σπυρίδων
Αλεξάκος Χρήστος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Ιστορία; Τέχνη και πολιτισμός; Τεχνολογίες διαδικτύου; Διδακτική παρέμβαση; Διαδικτυακή εκπαιδευτική εφαρμογή
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
343 σ., εικ., πιν., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)